صنایع چوب

آدرس: استانه – دهستان دهكا – روستاي دستك

مدیر عامل : رحمت شبان دوست

تلفن: ۹۱۱۱۴۳۸۴۱۵

شهرستان : آستانه اشرفیه

فعالیت ها : بوفه چوبي، انواع مبلمان چوبي، كابينت چوبي، انواع ميز كامپيوترچوبي