آموزش

آموزش در استان گیلان

المان‌های آموزش در استان گیلان به شرح زیر می‌باشد:

بر اساس نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن در سال‌های ۱۳۶۵، ۱۳۷۵، ۱۳۸۵ و ۱۳۹۰ در جمعیت ۶ ساله و بیشتر میزان باسوادی مردان به ترتیب ۷۳/۹، ۸۳/۹، ۸۷/۶ و ۸۸/۵ درصد و میزان باسوادی زنان به ترتیب ۵۸/۰، ۷۴/۶، ۷۸/۷ و ۸۰/۱ درصد بوده است.

در سال تحصیلی ۱۳۹۴-۹۵ در بیش از ۵۰۶۳ آموزشگاه استان گیلان، ۳۷۴۶۸۲ دانش‌آموز در بیش از ۱۹۳۴۸ کلاس در سطوح مختلف تحصیلی، مشغول به تحصیل بوده‌اند. کارکنان آموزشی در سال یاد شده، بالغ بر ۱۸ هزار نفر می‌باشند. در مقطع آموزش ابتدایی تعداد ۱۸۵۸۷۰ دانش‌آموز در ۲۰۴۶ آموزشگاه مشغول به تحصیل بوده‌اند. تعداد دانش‌آموزان این دوره نسبت به سال قبل، ۰/۱ درصد کاهش داشته است. نسبت دانش‌آموز به معلم در این مقطع تحصیلی ۲۲/۶ نفر می‌باشد. تراکم دانش‌آموز در کلاس نیز ۲۰/۲ نفر محاسبه شده است.

در سال تحصیلی مورد گزارش، در ۸۵۷ آموزشگاه، ۴۰۱۱ کلاس درس و ۹۳۰۶۴ دانش‌آموز دوره متوسط اول به عهده‌ی ۴۶۱۶ مدرس بوده است. تراکم دانش‌آموز در کلاس ۲۳/۲ نفر بوده است. هم‌چنین نسبت دانش‌آموز به معلم در این مقطع آموزشی، ۲۰/۲ نفر محاسبه شده است.

در مقطع متوسطه‌ی دوره‌ی دوم تعداد دانش‌آموزان در سال تحصیلی ۹۴-۹۵، ۷۰۸۵۸ نفر بوده است. نسبت دانش‌آموز به معلم در این سطح تحصیلی ۱۴/۲ نفر بوده است. تراکم دانش‌آموز در کلاس نیز ۱۸/۱ نفر محاسبه شده است. هم‌چنین در این سال ۳۴۱۷۳ نفر در مقطع متوسطه‌ی دوره‌ی دوم فارغ‌التحصیل شده‌اند که نسبت به سال گذشته ۴/۷ درصد افزایش داشته است.

در سال تحصیلی ۹۴-۹۵، ۱۳۱۸۵۸ دانشجو در دانشگاه‌های دولتی و آزاد استان گیلان به تحصیل مشغول بوده‌اند. دانشگاه‌های دولتی ۴۸/۷ درصد از کل دانشجویان را تشکیل می‌دهند. گروه علوم انسانی با ۶۲۱۰۶ دانشجو (۴۷/۱ درصد) بیش‌ترین و گروه کشاورزی و دامپزشکی با ۴۶۱۹ دانشجو (۳/۵ درصد) کم‌ترین تعداد دانشجو را به خود اختصاص داده است.

هم‌چنین در این سال مجموعاً ۲۱۲۲ نفر عضو هیئت علمی، تدریس دانشجویان را به عهده داشته‌اند.

در این بخش با سطح سواد و آموزش استان گیلان و مراکز آموزشی استان آشنا می‌شوید. هم‌چنین آمار و اطلاعات مربوط به بخش آموزش در اینجا آمده است.