سلامت

سلامت، بهداشت و درمان استان گیلان

سلامت، بهداشت و درمان در استان گیلان: در سال ۱۳۹۴، ۵۰۰۴ تخت حواب در ۳۴ مؤسسه درمانی ( بیمارستان‌ها، زایشگاه‌ها و آسایشگاه‌ها) استان گیلان وجود داشته است. شایان ذکر است حدود ۳/۷۸ درصد این مؤسسات وابسته به دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان گیلان است است.

در این سال، ۲۲۱ مرکز بهداشتی درمانی (درمانگاه، کلینیک، پلی‌کلینیک و مرکز بهداشت) در استان فعالیت داشته که در مقایسه با سال قبل حدود ۴/۰ درصد کاهش نشان می‌دهد. تمام این مراکز بهداشتی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان گیلان بوده است

همچنین در سال ۱۳۹۴ تعداد ۹۶۹ خانه بهداشت فعال و ۳۴ پایگاه بهداشت در استان گیلان فعالیت داشته‌اند.

در سال ۱۳۹۴ تعداد ۱۹۳ آزمایشگاه تشخیص پزشکی، ۲۲۳ مرکز توانبخشی، ۹۰ مؤسسات تشخیصی، درمانی هسته‌ای و ۳۲۶ داروخانه در سطح استان وجود داشته است.

در همین سال بیش از ۴۴۷۵ هزار مورد مراجعه سرپایی به بیمارستان‌ها و مراکز بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی را شاهد بودیم که ۹/۷۴ درصد آن عمومی بوده است.

هم‌چنین در این سال بیش از ۸۲ هزار نفر جهت اهدای خون به سازمان انتقال خون مراجعه و بالغ بر ۷۲ هزار کیسه خون اهدا نموه‌اند.

در سال ۱۳۹۴ تعداد ۷۳ داروخانه دامپزشکی، ۶۱ مرکز مایه‌کوبی دام و ۹۰ درمانگاه دامپزشکی خصوصی در استان فعالیت داشته است.

منبع: مرکز آمار ایران