دندان پزشکی

آدرس: خیابان امام خمینی جنب بانک ملت ساختمان پزشکان پاستور

تلفن: ۰۱۳۴۲۳۲۸۶۳۸

شهرستان: صومعه سرا

ایمیل :

فعالیت ها