صنایع و معادن

صنعت و معدن استان گیلان

در این بخش آمار و اطلاعات مربوط به صنعت و معدن استان گیلان، کارخانجات و واحدهای صنعتی ارائه شده است.

صنعت

در سال ۱۳۹۴ تعداد ۴۸۷ جواز تأسیس برای ایجاد کارگاه‌های صنعتی صادر گردیده است که نسبت به سال ۱۳۹۳ معادل ۲۸/۸ درصد افزایش داشته است. همچنین تعداد ۱۶۱ پروانه بهره‌برداری توسط سازمان صنعت، معدن و تجارت صادر گردیده است که نسبت به سال ۱۳۹۳، ۸۹/۴ درصد افزایش داشته است. میزان اشتغال کارگاه‌های صنعتی بر اساس پروانه‌های بهره‌برداری صادر شده معادل ۲۹۲۶ نفر بوده که نسبت به سال قبل از آن ۱۳۹/۴ درصد کاهش دارد.

میزان سرمایه‌گذاری در این کارگاه‌ها در سال ۱۳۹۴، ۶۹۴۲۷۶۰ میلیون ریال می‌باشد که در مقایسه با سال ۱۳۹۳، ۸/۱۴۶ درصد افزایش نشان می‌دهد.

در سال ۱۳۹۳، ۵۱۷ کارگاه صنعتی دارای ۱۰ نفر کارکن و بیشتر با ۳۳۲۶۸ نفر کارکن وجود داشته است که به ترتیب نسبت به سال قبل، ۴/۶- درصد کاهش و ۰/۷ درصد افزایش داشته است. همچنین از این تعداد کارکن ۲۳/۸ درصد در کارگاه‌های دارای ۱۰ تا ۴۹ نفر کارکن، ۱۳/۱ درصد در کارگاه‌های دارای ۵۰ تا ۹۹ نفر کارکن و ۶۳/۱ درصد درکارگاه‌های دارای ۱۰۰ نفر کارکن و بیشتر مشغول به کار بوده‌اند. مالکیت ۹۷/۷ درصد از این کارگاه‌ها به بخش خصوصی و حدود ۲/۳ درصد به بخش عمومی تعلق داشته است.

در سال ۱۳۹۳، میزان سرمایه‌گذاری در کارگاه‌های صنعتی دارای ۱۰ نفر کارکن و بیش‌تر حدود ۴۹۸۰۵۸۰ میلیون ریال بوده است که نسبت به سال قبل حدود ۲۴۹/۴ درصد افزایش داشته است.

در همین سال، ارزش افزوده فعالیت‌های صنعتی کارگاه‌های صنعتی دارای ۱۰ نفر کارکن و بیش‌تر بیش از ۲۰۵۷۲۲۵۹ میلیون ریال بوده که نسبت به سال قبل ۱۰/۱ درصد افزایش داشته است. از این میزان ارزش افزوده ۱۵/۱ درصد مربوط به تولید فلزات اساسی، ۱۴/۹ درصد مربوط به صنایع مواد غذایی و آشامیدنی، ۱۳/۷ درصد مربوط به صنایع تولید مواد و محصولات شیمیایی، ۱۱/۲ درصد مربوط به تولید محصولات فلزی فابریکی به جز ماشین‌آلات و تجهیزات طبقه‌بندی نشده در جای دیگر، ۶/۶ درصد مربوط به تولید محصولات لاستیکی و پلاستیکی و ۵/۴ درصد مربوط به تولید وسایل نقلیه موتوری و تریلر و نیم تریلر بوده است.

 

معدن

بر اساس نتایج آمارگیری از معادن فعال در سال ۱۳۹۳، ۶۰ معدن در حال بهره‌برداری در استان وجود داشته است. نتایج به دست آمده نشان می‌دهد که در مجموع ۷۷۴ نفر در این معادن به کار اشتغال داشته‌اند که تعداد شاغلان نسبت به سال ۱۳۹۲، ۴۱/۴ درصد کاهش داشته است.در همین سال ارزش تولیدات مواد معدنی حدود ۳۴۹ میلیارد ریال بوده که در بین فعالیت‌های مختلف، معادن شن و ماسه با ۱۴۸/۸ میلیارد ریال و سنگ آهک با ۱۳۵/۱ میلیارد ریال، بیش‌ترین ارزش تولید سالانه را داشته‌اند. ارزش افزوده حاصل از فعالیت معادن در حال بهره‌برداری استان در سال ۱۳۹۳ حدود ۲۹۰ میلیارد ریال بوده است که معادن شن و ماسه و سن آهک به ترتیب ۱۲۲/۹ و ۱۱۶/۱ میلیارد ریال دارای بالاترین میزان ارزش افزوده بوده‌اند که در مجموع این معادن ۸۲/۴ درصد از کل ارزش افزوده این بخش را به خود اختصاص داده‌اند. همچنین در سال ۱۳۹۳ از مجموع ۲۹ میلیارد ریال سرمایه‌گذاری ۹۳/۱ درصد مربوط به ماشین‌الات، ابزار و وسایل کار بادوام تجهیزات اداری و ۶/۹ درصد در بقیه اموال سرمایه‌ای بوده است.