شرکت‌های دانش بنیان

زمینه فعالیت:ارائه خدمات مشاورهای، پژوهشی و فنی و مهندسی در صنایع کشاورزی

محصولات / خدمات: تولید کوره های هوای گرم

طراحی و ساخت پکیج‌های تصفیه‌ی پساب‌های صنعتی و بهداشتی

آدرس: مرکز رشد واحدهای فناور ، جاده تهران، روبروی دانشکده تربیت بدنی دانشگاه گیلان ۳۹ آدرس مرکز رشت، کیلومتر کشاورزی و منابع طبیعی استان گیلان

تلفن: ۰۱۳۳۳۶۹۰۱۱۳

پست الکترونیکی: salvatian@yahoo.com

آدرس سایت: www.avinresearch.ir

مدیر شرکت: روناک بزرگی

دستاوردها: