درمانگاه های شبانه روزی

آدرس: رودبار – خیابان امام خمینی- جنب هلال احمر

تلفن:۳۴۶۲۵۴۴۹

شهرستان: رشت

ایمیل :

فعالیت ها