صنایع فلزی

آدرس:لاهيجان ميدان گيل خ رسالت ك۳۴ پ۷

تلفن: ۰۱۳۴۲۴۲۰۰۷۸

شهرستان: لاهیجان

محصولات: انواع میخ، مفتولی، سیم خاردار، گابیون، مش و مفتولهای ساختمانی و صنعتی، انواع توری (مرغی، حصاری، پرسی)