ادارات پست

باجه مرکزی اداره کل پست استان گیلان

  • آدرس : رشت - گلسار - اداره کل پست استان گیلان
  • 33128799

  • 33118412

شهرستان : رشت

رئیس اداره پست :  حسن رستمی 

کد پستی : ۴۱۳۴۶۱۳۱۱۱