مراکز رادیولوژی و تصویربرداری

آدرس:  ماسال کیلومتر ۳ جاده ماسال – شاندرمن

تلفن:  ۶۱۰۴-۴۴۶۶۰۱۳ 

شهرستان: ماسال

ایمیل :

فعالیت ها