بازرگانی

بازرگانی در استان گیلان

در این قسمت وضعیت بازرگانی ، داد و ستد و صادرات و واردات استان گیلان به تفصیل بررسی شده است و آمار و اطلاعات مربوط به آن ارائه می‌شود.

در سال ۱۳۹۴ میزان صادرات کالا به جز نفت خام از گمرک‌های استان معادل ۴۶۳۲۰۳ تن به ارزشی معادل ۸۳۷۴۹۵۶ میلیون ریال بوده است که نسبت به سال گذشته از نظر وزنی حدود ۶۱/۵ درصد و به لحاظ ارزش حدود ۲۰/۷ درصد کاهش داشته است.

مقدار واردات از گمرکات استان نیز در سال مذکور معادل ۲۲۵۶۸۲۳ تن به ارزش ۳۰۱۱۹۶۹۵ میلیون ریال بوده است که نسبت به سال قبل از نظر وزنی برابر با ۴/۵ درصد و به لحاظ ارزش نیز معادل ۱۶/۵ درصد کاهش دارد.

در سال ۱۳۹۴ تعداد ۳۳ شرکت تعاونی در زمینه تأمین نیاز تولیدکنندگان با ۲۴۳۰ عضو و ۴۷۳۹ میلیون ریال سرمایه و ۴۲۱ نفر شاغل و همچنین تعداد ۱۲۳ شرکت تعاونی در زمینه تأمین نیاز مصرف‌کنندگان با ۷۹۲۱۶ نفر عضو و ۷۴۷۱ نفر شاغل و ۱۰۰۱۸ میلیون ریال سرمایه، فعال بوده است. همچنین در سال مذکور تعداد ۱۵۹ شرکت تعاونی روستایی با ۲۸۱۳۴۶ نفر عضو فعال بوده که میزان سرمایه شرکت مذکور معادل ۳۹۱۰۸ میلیون ریال بوده است.

منبع: مرکز آمار ایران

مطالب مرتبط

otagh