پایانه‌های مسافربری

آدرس پایانه: رشت – میدان گیل

تلفن: ۰۱۳۳۳۶۶۳۴۲۴

شهرستان: رشت

نوع پایانه : عمومی