محیط زیست و منابع طبیعی

محیط زیست استان گیلان و منابع طبیعی

اطلاعات مربوط به محیط زیست استان گیلان در مورد اندازه‌گیری مربوط به پارامترهای فیزیکی و شیمیایی آب سه رودخانه می‌باشد که به تالاب انزلی، امیرکلایه و سلکه منتهی می‌شوند. لذا از سال ۱۳۸۶، آزمایش‌ها صرفاً از این تالاب‌ها انجام می‌شود. که از طریق اداره کل حفاظت محیط زیست استان گیلان دریافت و ارائه شده است. این سازمان از بدو تأسیس کانون شکار نام داشت و از سال ۱۳۴۶ تحت عنوان سازمان شکاربانی و نظارت و صید بوده است و در سال ۱۳۵۰ به سازمان حفاظت از محیط زیست تغییر نام یافت.

هم‌چنین اطلاعات مربوط به اراضی زراعی، جنگلی، مرتع، اراضی مسکونی، پارک‌های جنگلی طبیعی، فضاهای سبز و ذخیره‌گاه‌های جنگلی از دستگاه‌های ذیربط تهیه و جمع‌آوری می‌گردد.

منبع: مرکز آمار ایران