معادن استان گیلان

آدرس بهره بردار: رشت- پل هوايي گاز به سمت لاكاني-كوچه بياني – پلاك ۲۰

تلفن: –

شهرستان: رودبار

ماده معدنی : خاك رس

نام بهره بردار : سياوش پور دولت