شرکت‌های مسافربری

آدرس شرکت : لوشان – جنب پاسگاه ایست بازرسی – پایانه اختصاصی

تلفن: ۰۹۱۱۲۳۹۶۰۲۵

شهرستان: لوشان

مدیر عامل : ﻋﺒﺪاﻟﻪ ﻣﯿﺮﺧﻮﻧﺪ ﭼﮕﯿﻨﯽ