انجمن ها

انجمن حافظان محيط زيست سياهكل

  • شهرستان سياهكل- پارك شمس جهان-ساختمان جنب كتابخانه عمومي شهر

حوزه اصلی فعالیت :

زیست محیطی، گردشگری
نام و نام خانوادگی مدیر : –

تاریخ تاسیس : ۱۳۹۴/۱۲/۱۷

تاریخ ثبت: ۲۲

شماره ثبت : ۱۳۹۴/۱۲/۱۷

اهداف موسسه :