موسسات خیریه

مرکز توانبخشی معلولان ذهنی گلهای بهشت

  • صومعه سرا- خ طالقانی ( عربان ) - خ ستارخان - روبروی ایستگاه گازرسانی
  • 0182-3222214

حوزه اصلی فعالیت :

مشاوره و مددکاری
نام و نام خانوادگی مدیر : –

تاریخ تاسیس : –

تاریخ ثبت: –

شماره ثبت : –

اهداف موسسه :