جغرافیای استان گیلان

جغرافیای استان گیلان

مشخصات جغرافیایی استان گیلان: استان گیلان، یکی از استان‌های شمالی کشور بالغ بر ۱۴ هزار کیلومتر مربع مساحت دارد. این استان در ۳۶ درجه و ۳۳ دقیقه تا ۳۸ درجه و ۲۷ دقیقه عرض شمالی و ۴۸ درجه و ۳۲ دقیقه تا ۵۰ درجه و ۳۶ دقیقه طول شرقی از نصف‌النهار قرار گرفته است. درازای آن از شمال باختری به جنوب خاوری، ۲۳۵ کیلومتر و پهنای آن، از ۲۵ تا ۱۰۵ کیلومتر تغییر می‌کند. رشته کوه‌های البرز با ارتفاع متوسط ۳۰۰۰ متر همانند دیواری در باختر و جنوب استان گیلان کشیده شده است و این منطقه جز از راه دره منجیل، راه شوسه دیگری به فلات ایران ندارد. این استان، از شمال به دریای خزر و کشور آذربایجان، از غرب به استان اردبیل، از جنوب به استان زنجان و قزوین و از شرق به استان مازندران محدود می‌گردد. بر اساس تقسیمات بازسازی شده سال ۱۳۹۰ استان گیلان در سال ۱۳۹۴ دارای ۵۲ شهر، ۴۳ بخش، ۱۰۹ دهستان، ۲۹۲۱ آبادی بوده است که از این تعداد ۲۵۹۰ آبادی دارای سکنه و ۳۳۱ آبادی خالی از سکنه بوده است.

تالاب

تالاب انزلی

ارتفاعات

ارتفاعات گیلان

آب و هوا

آب و هوا و هواشناسی گیلان

رودخانه ها

رودخانه‌های گیلان

خاک ها

خاک‌های گیلان

جریان های هوایی

جریان‌های هوایی گیلان

معماری سنتی

معماری سنتی گیلان

شهرستانهای استان

شهرستان‌های گیلان