شهرستان‌های استان گیلان

شهرستان‌های استان گیلان

شهرستان‌های استان عبارتند از:

 1. آستارا
 2. آستانه اشرفیه
 3. املش
 4. بندر انزلی
 5. تالش
 6. رشت
 7. رضوانشهر
 8. رودبار
 9. رودسر
 10. سیاهکل
 11. شفت
 12. صومعه‌سرا
 13. فومن
 14. لاهیجان
 15. لنگرود
 16. ماسال

شهرستان رودبار با ۲۵۱۷ کیلومتر مربع بزرگ‌ترین و شهرستان بندرانزلی با ۲۲۹ کیلومتر مساحت کوچک‌ترین شهرستان می‌باشد.

لازم به ذکر است که آبادی‌های زیر در فاصله سال‌های ۹۱-۱۳۷۸ تبدیل به شهر شده‌اند اما بعضی از آنها فعلاً فاقد محدوده قانونی هستند.

 • آبادی بازارجمعه از توابع شهرستان ماسال در سال ۱۳۷۸ به شهر تبدیل شد.
 • آبادی دیلمان از توابع شهرستان سیاهکل در سال ۱۳۷۸ به شهر تبدیل شد.
 • آبادی گوراب‌زرمیخ از توابع شهرستان صومعه‌سرا در سال ۱۳۷۸ به شهر تبدیل شد.
 • آبادی بره‌سر از توابع شهرستان رودبار در سال ۱۳۷۹ به شهر تبدیل شد.
 • آبادی رودبنه از توابع شهرستان لاهیجان در سال ۱۳۷۹ به شهر تبدیل شد.
 • آبادی اطاقور از توابع شهرستان لنگرود در سال ۱۳۷۹ به شهر تبدیل شد.
 • آبادی لیسار از توابع شهرستان تالش در سال ۱۳۷۹ به شهر تبدیل شد.
 • آبادی اسالم از توابع شهرستان تالش در سال ۱۳۷۹ به شهر تبدیل شد.
 • آبادی احمدسرگوراب از توابع شهرستان شفت در سال ۱۳۷۹ به شهر تبدیل شد.
 • آبادی حویق از توابع شهرستان تالش در سال ۱۳۸۲ به شهر تبدیل شد.
 • آبادی رانکوه از توابع شهرستان املش در سال ۱۳۸۲ به شهر تبدیل شد.
 • آبادی لوندویل از توابع شهرستان آستارا در سال ۱۳۸۲ به شهر تبدیل شد.
 • آبادی چوبر از توابع شهرستان تالش در سال ۱۳۸۳ به شهر تبدیل شد.
 • آبادی‌های چاف پایین و چمخاله از توبع بخش مرکزی شهرستان لنگرود در سال ۱۳۸۲ به شهر تبدیل شد.
 • آبادی پیربست لولمان از توابع شهرستان رشت در سال ۱۳۸۹ تبدیل به شهر شده است.
 • آبادی‌های ماکلوان بالا و ماکلوان پایین از توابع بخش سردار جنگل شهرستان فومن در سال ۱۳۹۱ تبدیل به شهر ماکلوان شد.

منبع: مرکز آمار ایران