صنعت کشاورزی در گیلان

کشاورزی در استان گیلان

کشاورزی استان گیلان: به دلیل آب و هوا و موقعیت جغرافیایی ویژه‌اش، از دیرباز یکی از کانون‌های کشاورزی در ایران بوده است. عمده محصولات زراعی استان گیلان برنج و چای هستند که شهرت جهانی دارند. علاوه بر این شیلات استان گیلان در میان صنایع این استان بسیار برجسته است. در این بخش سعی شده است که آمار و اطلاعات مربوط به کشاورزی استان گیلان به صورت کامل مورد بررسی قرار بگیرد.

بر اساس نتایج سرشماری عمومی کشاورزی ۱۳۹۳، ۳۰۴ هزار بهره‌برداری کشاورزی در سطح استان گیلان فهرست شده است که حداقل به یکی از فعالیت‌های زراعت، باغ‌داری، تولید گلخانه‌ای، پرورش دام، پرورش ماکیان به روش سنتی، پرورش زنبور عسل و کرم ابریشم مشغول بوده‌اند. اکثریت مطلق این بهره‌برداری‌ها توسط اشخاص حقیقی یا همان کشاورزان و دامداران اداره می‌شود و تنها ۳۲۷ بهره‌برداری کشاورزی (۱/۰ درصد) تحت اداره اشخاص حقوقی (شرکت‌های رسمی و مؤسسات عمومی) قرار داشته است. از بین بهره‌برداری‌های کشاورزی سرشماری شده، تقریباً ۲۲۰ هزار بهره‌برداری (۷۲ درصد) تحت اداره خانوار معمولی ساکن بوده است. طبق نتایج این سرشماری، مساحت اراضی کشاورزی استان گیلان در آبان سال ۱۳۹۳ در حدود ۲۰۹۷۶۵ هکتار شامل اراضی زیرکشت محصولات زراعی، باغ و قلمستان بوده است.

مساحت اراضی زراعی ۱۴۹۳۵۶ هکتار و باغ و قلمستان ۶۰۴۰۹ هکتار گزارش شده است.

هم‌چنین مساحت اراضی کشاورزی آبی استان گیلان در حدود ۱۴۷۹۶۳ هکتار بوده است. سطح کاشت و مقدار محصولات عمده کشاورزی، طی سال زراعی ۱۳۹۲-۹۳ طبق نتایج این سرشماری به شرح زیر است:

  • گندم: تعداد بهره‌بردار ۷۰۳۸، سطح کاشت ۷۷۴۶ هکتار که از این مقدار ۷۵۷۸ هکتار دیم بوده است.
  • برنج: تعداد بهره‌بردار ۱۹۰۱۰۴، سطح کاشت ۱۲۷۰۵۲ هکتار که تماماً آبی بوده است.

در زمان اجرای طرح سرشماری (آبان ۱۳۹۳)، تعداد انواع دام‌های استان گیلان شامل ۴۱۲ هزار رأس گوسفند، ۴۲ هزار رأس بز و بزغاله، ۲۹۱ هزار رأس گاو بوده است.

مساحت عرصه‌های جنگلی استان گیلان مطابق آخرین اندازه‌گیری‌های صورت گرفته در سال ۱۳۹۴ حدود ۵۶۵ هزار هکتار بوده است. در سال مذکور، از ۲۴۵ هزار هکتار مراتع استان فقط ۲۱ درصد جزو مراتع خوب و بقیه در رده مراتع متوسط و فقیر محسوب شده است. در سال ۱۳۹۴، حدود ۶۴ هزار تن انواع آبزیان، صید و تولید شده است که از این میزان بیش از ۱۳ هزار تن به آب‌های شمال، و حدود ۵۰ هزار تن به آبزی‌پروری ( مزارع پرورش آبزیان و منابع طبیعی) تعلق داشته است.

در سال ۱۳۹۳، ارزش افزوده این بخش شامل فعالیت‌های “کشاورزی، شکار و جنگلداری” و “ماهیگیری” به قیمت جاری ۴۶۴۰۰ میلیارد ریال بوده است.

منبع: مرکز آمار ایران

1-1
2
3
4
5
6
8
7