آمارهای محصولات کشاورزی گیلان

سابقه کشت برنج
مهر ۱۵, ۱۳۹۷
ﺷﻨﺎﺧﺖ ارﻗﺎم ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺮﻧﺞ راﯾﺞ در ﺑﺎزار ﻣﺼﺮف ﮐﺸﻮر
مهر ۱۶, ۱۳۹۷

محصولات کشاورزی

در حال حاضر تولید محصولات کشاورزی استان گیلان در کشور به ۳٫۴ درصد بالغ بر ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تن رسیده است. گیلان رتبه یازدهم کشور در حوزه تولید انواع محصولات کشاورزی را داراست. علاوه بر این هم‌اکنون از نظر سطح زیر کشت محصولات باغی نیز رتبه ۵ و در تولید آن رتبه ‌۹ را دارد. این استان حدود ۳ میلیون تن انواع محصولات کشاورزی تولید می‌کند و از ۲ میلیون و ۷۰۰ هزار تن ظرفیت فرآوری ایجاد شده در حال حاضر یک میلیون و ۷۰۰ هزار تن آن فعال است.

۷۰ درصد محصولات کشاورزی استان گیلان فرآوری می‌شود. در حال حاضر ظرفیت صنایع تبدیلی ‌استان گیلان حدود ۲ میلیون و ۷۰۰ هزار تن برآورد می‌شود که با استفاده از آن بیش از ‌۷۰ درصد محصولات کشاورزی استان فرآوری می‌شوند. با آغاز به کار واحد فرآوری و بسته‌بندی این محصولات در اشکورات رودسر نه‌تنها از خام فروشی جلوگیری می‌شود بلکه ارزش افزوده آن‌ها نیز افزایش پیدا می‌کند. برای جلوگیری و به حداقل رساندن افت محصولات فرآوری شده در کارخانجات و صنایع تبدیلی استان،‌ باید به‌روز‌رسانی تجهیزات واحدهای فعال مورد توجه ویژه قرار گیرد.

محصولات زراعتی استان گیلان

در راستای تجهیز و نوسازی صنایع تبدیلی به ویژه در حوزه برنج با تسهیلاتی که به صاحبان واحدهای فرآوری برنج اعطا شد کار اصلاح ساختار حدود ۴۰۰ واحد شالیکوبی گیلان به اتمام رسیده است. استان گیلان سالانه با تولید ۸۰۰ هزارتن برنج مرغوب بالغ بر ۴۰ درصد برنج مصرفی کشور را تامین می‌کند.

۵۲ درصد اراضی کشاورزی گیلان به کشت برنج اختصاص دارد. تا سال ۱۳۶۱ شمسی گیلان بزرگترین تولیدکننده برنج ایران بود و ۴۰ تا ۵۰ درصد تولید ملی را داشت ولی در این سال استان همجوار مازندران از آن پیشی گرفت. ۶۰ درصد تولید استان در ناحیه دلتای سفیدرود انجام می‌شود ولی در جلگه‌های حاشیه‌ای غربی و شرقی تولید برنج با محصولات متنوع دیگری ترکیب شده‌است.

طبق آمار جهاد کشاورزی استان گیلان، ۴۳۰ هزار هکتار اراضی کشاورزی در استان وجود دارد که ۲۳۸ هزار هکتار آن زیر کشت برنج است. مساحت اراضی جلگه ای در گیلان ۴۶۲ هزار و ۳۴۰ هکتار است و حدود ۳۳ درصد از زمین های کشاورزی استان در نواحی جلگه ای قرار دارد. براساس آمارها، سهم مساحت کشت برنج در جلگه ۳۴٫۶ درصد و به روایت جهاد کشاورزی، ۵۱ درصد است.

تداوم کشت برنج در گیلان، سودآوری کشت برنج برای کشت کاران در جهت اقتصادی و اشتغالزایی، نقش کشت برنج در میانگین سرانه درآمد تولید ناخالص استان، پیامدهای اقتصادی و طبیعی کشت برنج و پیدا کردن بدل برای کشت برنج نیازمند بررسی های همه جانبه توسط کارشناسان و برنامه ریزان منطقه‌ای است.