۱۷

آذر ۱۷, ۱۳۹۷

گونه های جانوری

گونه های جانوری استان گیلان منطقه گیلان و به نقل از روابط عمومي محيط زيست گيلان، امروزه یکی از مهم ترین مولفه های ارزش سرزمین ها […]
آذر ۱۷, ۱۳۹۷

فرودگاه رشت

آذر ۱۷, ۱۳۹۷

گونه های گیاهی گیلان

کاربری و پوشش گیاهی گیلان مساحت گیلان ۵/۱۳۸۱۰ کیلومتر مربع است. بیش از حدود ۷۰ درصد این اراضی، زیر کشت و پوشش سه نوع کاربری (پوشش […]