پاdگاه سلامت اجتماعی صومعه سرا

پایگاه سلامت اجتماعی لاهیجان
مهر ۵, ۱۳۹۷
پایگاه سلامت اجتماعی رضوانهشر
مهر ۵, ۱۳۹۷

آدرس: خیابان برشنورد-کوچه شهید سید مهدی نعیمی

تلفن: ۰۱۸۲۳۲۲۱۲۸۸

شهرستان: صومعه سرا

ایمیل :

فعالیت ها