پایگاه سلامت جامعه شهری تالش

شرکت های دانش بنیان گیلان
شرکت مهندسی فروهر تیسفون
شهریور ۱۰, ۱۳۹۷
شرکت های دانش بنیان گیلان
شرکت رنگ خورشید طلایی خزر
شهریور ۱۰, ۱۳۹۷

آدرس: خیابان امام – جنب آزمایشگاه مرکز بهداشت

تلفن: ۴۴۲۳۲۰۳۸

شهرستان: تالش

ایمیل :

فعالیت ها