تولیدی زهرا عطا افرين

پارچه بافي گلدار رشت
مهر ۱۵, ۱۳۹۷
تولیدی كبري بااحتمامي
مهر ۱۵, ۱۳۹۷

آدرس: رشت – كيلومتر ۱۰ جاده رشت-انزلي – فرعي مصر – دشتخ هنرمند

مدیر عامل : زهرا عطا افرين

شهرستان : رشت

محصولات : انواع مانتو شلوار، لباس كار، لباس بچه، لحاف ماشيني