شرکت‌های چاپ و نشر استان گیلان

شرکت‌های انتشاراتی و چاپ و نشر استان گیلان

در بین ۳۱ استان کشور، استان گیلان رتبه‌ی نخست را از نظر سرانه‌ی مطالعه دارد. تعدا شرکت‌های چاپ و نشر هم در استان زیاد است. جدول زیر لیست شرکت‌های انتشاراتی و چاپ و نشر را در استان گیلان نشان می‌دهد.

 

شرکت‌های انتشاراتی و چاپ و نشر استان گیلان

ردیف
نام واحد
شهرستان
۱ آریا چاپ بندر انزلی
۲ صنعتي و توليدي گيلتا بندر انزلی
۳ احمد مويدي صومعه سرائي رشت
۴ انتشارات ارنواز رشت
۵ انتشارات المپیاد رشت
۶ انتشارات آبیدر رشت
۷ انتشارات آئینه علم رشت
۸ انتشارات بازرگان رشت
۹ انتشارات بی‌نظیر رشت
۱۰ انتشارات پارس هخامنش رشت
۱۱ انتشارات پیام فرهنگ رشت
۱۲ انتشارات جشنواره هنر رشت
۱۳ انتشارات چوبک رشت
۱۴ انتشارات حرف نو رشت
۱۵ انتشارات حسین‌دوست رشت
۱۶ انتشارات حق‌شناس رشت
۱۷ انتشارات دانش‌پذیر رشت
۱۸ انتشارات دانشگاه علوم پزشکی رشت
۱۹ انتشارات درباره دانش رشت
۲۰ انتشارات دهسرا رشت
۲۱ انتشارات رخسار صبح رشت
۲۲ انتشارات رخسار صبح رشت
۲۳ انتشارات رستگار گیلان رشت
۲۴ انتشارات روایت قلم رشت
۲۵ انتشارات رودسری رشت
۲۶ انتشارات سالار رشت
۲۷ انتشارات سیم‌سا رشت
۲۸ انتشارات شانیا رشت
۲۹ انتشارات شهر باران رشت
۳۰ انتشارات شهر سبز رشت
۳۱ انتشارات طاعتی رشت
۳۲ انتشارات عالی رشت
۳۳ انتشارات عصر واژه‎‌ها رشت
۳۴ انتشارات فرهنگ ایلیا رشت
۳۵ انتشارات کتاب مبین رشت
۳۶ انتشارات کتیبه گیل رشت
۳۷ انتشارات کودک پژوه رشت
۳۸ انتشارات گپ رشت
۳۹ انتشارات گیلار رشت
۴۰ انتشارات گیلان رشت
۴۱

انتشارات گیلکان

رشت
۴۲ انتشارات گیله‌مرد رشت
۴۳ انتشارات لابدان رشت
۴۴ انتشارات منتظران یار رشت
۴۵ انتشارات مهر بابک رشت
۴۶ انتشارات نستوه رشت
۴۷ انتشارات نسیم سبز شمال رشت
۴۸ انتشارات نسیم شمال رشت
۴۹ انتشارات نوشتار روز رشت
۵۰ انتشارات نی‌لبک رشت
۵۱ انتشارات هدایت رشت
۵۲ انتشارات هلال سبز رشت
۵۳ انتشارات وارسته رشت
۵۴ انمتشارات آثار حقوقی حقیقی رشت
۵۵ تولیدی چاپ و نشر ابریشم رشت
۵۶ چاپ و نشر کادوس رشت
۵۷ چاپ و نشر نوين رشت
۵۸ ميرمحمد حسين طالب زاده رشت
۵۹ نوساز شیمی شمال رشت
۶۰ انتشارات دانشگاه گیلان رشت
۶۱ نشر جیسا رودسر