پایگاه سلامت و بهداشت

آدرس: خیابان رسالت – جنب جان سپار – کوچه سهید فرهاد تقی پور – پلاک ۵

تلفن: ۰۱۳۳۳۸۲۱۳۲۴

شهرستان: رشت

ایمیل :

فعالیت ها