پایگاه سلامت و بهداشت

آدرس: پشت هتل پردیس کوچه کوروش پلاک ۶

تلفن: ۰۱۳۳۳۳۲۶۵۲۵

شهرستان: رشت

ایمیل :

فعالیت ها