پایگاه سلامت و بهداشت

آدرس:غازیان، خیابان آذربایجان، کوچه بهداشت

تلفن:۳۲۲۲۸۰۰

شهرستان: بندرانزلی

ایمیل :

فعالیت ها