شهرک صنعتي آستانه اشرفيه

شهرک صنعتي آستارا
آذر ۱۴, ۱۳۹۷
ناحيه صنعتي مجتمع کارگاهی صومعه سرا
آذر ۱۱, ۱۳۹۷

فاصله‌ها

فاصله تا فرودگاه: ۴۴ کیلومتر
فاصله تا راه آهن: ۱۹۹ کیلومتر
فاصله تا مرکزاستان: ۴۴ کیلومتر
فاصله تا نزدیکترین شهرستان: ۱۲ کیلومتر
فاصله تا گمرک: ۸۰ کیلومتر
فاصله تا نزدیکترین بندر: ۸۰ کیلومتر

اطلاعات شهرک


مساحت فاز عملیاتی(هکتار): ۲۰
مساحت صنعتی(هکتار): ۱۵
تعداد قراردادهای منعقده: ۴۶
مساحت واگذار شده(هکتار): ۰
تعداد واحد های به بهره برداری رسیده: ۳
تعداد اشتغال واحدهای به بهره برداری رسیده(نفر): ۶۳
تعداد طرحهاي در حال ساخت و ساز: ۵

شهرک صنعتی آستانه اشرفیه

  • آستانه اشرفیه- نقره ده- کیلومتر ۱۲ آستانه - کیاشهر