شهرک صنعتي آستارا

شهرک صنعتي رشت (سفيدرود)
آذر ۱۴, ۱۳۹۷
شهرک صنعتي آستانه اشرفيه
آذر ۱۱, ۱۳۹۷
 • null
  گاز دارد
 • null
  تلفن دارد
 • null
  برق دارد
 • null
  آب دارد
 • null
  پست فشار قوی ندارد
 • null
  تصویه خانه فاضلاب ندارد
 • null
  دسترسی اینترنت ندارد

اطلاعات شهرک


مساحت کل شهرک(هکتار): ۲۰
مساحت فاز عملیاتی(هکتار): ۲۰
مساحت صنعتی(هکتار): ۱۴

شهرک صنعتی آستانه اشرفیه

فاصله‌ها


فاصله تا فرودگاه: ۲۱۰ کیلومتر
فاصله تا راه آهن: ۳۹۰ کیلومتر
فاصله تا مرکزاستان: ۲۱۰ کیلومتر
فاصله تا نزدیکترین شهرستان:۰ کیلومتر
فاصله تا گمرک: ۱۴۴ کیلومتر
فاصله تا نزدیکترین بندر:۱۴۴ کیلومتر