بیمارستان قائم رشت

بیمارستان بعثت رشت
مرداد ۱۴, ۱۳۹۷
بیمارستان ولایت رشت
بیمارستان ولايت رشت (مركز آموزشي پژوهشي درماني)
مرداد ۱۴, ۱۳۹۷

آدرس بیمارستان قائم: رشت-بلوار شهید افتخاری

تلفن: ۰۱۳۳۳۵۶۵۰۱۱

شهرستان: رشت

ایمیل : INFO@GHAEM-HOSPITAL.IR

سایت : ghaem-hospital.ir

خدمات بیمارستان قائم :

ICU                                                                 CCU                                                          MRI

رادیولوژی                                                    آنژیوگرافی                                                         بخش جراحی زنان

اطفال                                                        رادیوتراپی و براکی تراپی                                       دیالیز

فیزیوتراپی                                                   آندوسکوپی                                                        لیزر چشم

ICU-OH                                                        NICU

بیمارستان قائم

استان گیلان / بیمارستان قائم

  • بیمارستان بین المللی قائم
  • بیمارستان قائم رشت
  • بیمارستان قائم رشت