ایستگاه اتش نشانی ۱۲ رشت

ایستگاه آتش نشانی رشت
ایستگاه آتش نشانی ۱۳ رشت
خرداد ۵, ۱۳۹۸
ایستگاه آتش نشانی رشت
ایستگاه آتش نشانی ۱۱ رشت
خرداد ۵, ۱۳۹۸
ایستگاه آتش نشانی رشت

رئیس ایستگاه : مهدی امدادی

تلفن : ۳۳۸۵۵۵۵۳ – ۰۱۳

آدرس : رشت،خیابان شهدا- کوچه متحدین- ۲۵ متری گلستان(کوچه دافساری)