ایستگاه آتش نشانی ۸ رشت

ایستگاه آتش نشانی رشت
ایستگاه آتش نشانی ۹ رشت
خرداد ۵, ۱۳۹۸
ایستگاه آتش نشانی رشت
ایستگاه آتش نشانی ۷ رشت
خرداد ۵, ۱۳۹۸
ایستگاه آتش نشانی رشت

رئیس ایستگاه : کورش زمینی 

تلفن : ۳۳۲۶۴۹۷۰-۷۱ -۰۱۳

آدرس : رشت، خیابان امام خمینی(ره)، خیابان بحرالعلوم، پشت بازار، جنب ناحیه ۱ منطقه ۲ شهرداری رشت، ایستگاه ۸ سازمان آتش ­نشانی و خدمات ایمنی شهرداری رشت