ایستگاه آتش نشانی ۷ رشت

ایستگاه آتش نشانی رشت
ایستگاه آتش نشانی ۸ رشت
خرداد ۵, ۱۳۹۸
ایستگاه آتش نشانی رشت
ایستگاه آتش نشانی ۶ رشت
خرداد ۴, ۱۳۹۸
ایستگاه آتش نشانی رشت

رئیس ایستگاه : کورش زمینی 

تلفن :۳۳۳۳۰۰۲۷-۰۱۳

آدرس : رشت، میدان صیقلان (بسیج)، پشت آژانس شهاب، ابتدای کوچه صادقی، ایستگاه ۷ سازمان آتش ­نشانی و خدمات ایمنی شهرداری رشت