ایستگاه آتش نشانی ۶ رشت

ایستگاه آتش نشانی رشت
ایستگاه آتش نشانی ۷ رشت
خرداد ۵, ۱۳۹۸
ایستگاه آتش نشانی رشت
ایستگاه آتش نشانی ۵ رشت
خرداد ۴, ۱۳۹۸
ایستگاه آتش نشانی رشت

رئیس ایستگاه : محمدعلی صولتی 

تلفن :۳۳۶۰۶۰۴۰- ۰۱۳

آدرس : رشت، میدان گیل، بلوار پایانه، جنب ترمینال، ایستگاه ۶ سازمان آتش ­نشانی و خدمات ایمنی شهرداری رشت