ایستگاه آتش نشانی ۱۳ رشت

دفتر خدمات الکترونیک قضایی رشت 1
دفتر خدمات الکترونیک قضایی رشت ۱
خرداد ۱۳, ۱۳۹۸
ایستگاه آتش نشانی رشت
ایستگاه اتش نشانی ۱۲ رشت
خرداد ۵, ۱۳۹۸
ایستگاه آتش نشانی رشت

رئیس ایستگاه : تقی برناتن

تلفن : ۳۳۵۶۱۲۷۰ / ۳۳۵۶۱۲۸۰– ۰۱۳

آدرس : رشت،بلوار شهید افتخاری- جنب ساختمان منطقه چهار شهرداری رشت