ایستگاه آتش نشانی ۱۱ رشت

ایستگاه آتش نشانی رشت
ایستگاه اتش نشانی ۱۲ رشت
خرداد ۵, ۱۳۹۸
ایستگاه آتش نشانی رشت
ایستگاه آتش نشانی ۱۰ رشت
خرداد ۵, ۱۳۹۸
ایستگاه آتش نشانی رشت

رئیس ایستگاه : بهزاد یزدانمهر

تلفن : ۳۳۴۳۳۳۹۱ – ۰۱۳

آدرس : رشت،بلوار لاکان- مسکن مهر- میدان دوم- مقابل فروشگاه مهر گیلان