آدرس شهرداری‎های استان گیلان

کاروانسرای تی تی
کاروانسرای تی تی
دی ۳, ۱۳۹۷
آدرس ادارات آموزش و پرورش استان گیلان
دی ۵, ۱۳۹۷
عنوان تلفن شهر نشانی
 شهرداری آستارا ۰۱۳-۴۴۸۲۲۰۲۵ ۴۴۸۲۲۰۲۶ آستارا آستارا – خیابان امام خمینی – روبروی پمپ بنزین
 شهرداری آستانه اشرفیه ۰۱۳-۴۲۱۲۲۰۴۰ آستانه اشرفیه آستانه اشرفیه – بلوار شهید رجایی – میدان دکتر معین – شهرداری آستانه
 شهرداری املش ۰۱۳-۴۲۷۲۲۳۴۵ ۴۲۷۲۲۳۴۶ املش املش – میدان امام خمینی – شهرداری امل
 شهرداری چابکسر ۰۱۳-۴۲۶۶۲۳۰۰ چابکسر چابکسر – میدان اصلی شهر – خیابان امام خمینی – شهرداری چابکسر
 شهرداری خشکبیجار ۰۱۳-۳۴۴۶۱۳۲۷ خشکبیجار خشکبیجار – خیابان شهید مطهری – شهرداری خشکبیجار
 شهرداری خمام ۰۱۳-۳۴۴۲۱۶۷۰ خمام خمام – بلوار معلم – شهرداری خمام
 شهرداری دیلمان ۰۱۳-۴۲۴۸۲۴۰۱ ۴۲۴۸۲۴۰۲ دیلمان شهرستان سیاهکل – شهر دیلمان – شهرداری دیلمان
 شهرداری مرکزی رشت ۰۱۳-۳۳۲۲۲۱۶۶ ۳۳۲۲۲۱۶۷ ۳ رشت رشت – خیابان سعدی – کوچه ی پرغانبین – شهرداری مرکزی رشت
 شهرداری منطقه ۱ رشت ۰۱۳-۳۳۲۲۲۷۰۸ رشت رشت – خیابان معلم – روبروی قنادی ویلانس – شهرداری منطقه ی ۱ رشت
 شهرداری منطقه ۲ رشت ۰۱۳-۳۳۳۲۹۷۴۵ رشت رشت – میدان دکتر حشمت – خیابان دکتر حشمت – شهرداری منطقه ی۲ رشت
 شهرداری منطقه ۳ رشت ۰۱۳-۳۳۷۲۶۰۱۴ رشت رشت – فلکه گلسار – انتهای تختی – شهرداری منطقه ی ۳ رشت
 شهرداری منطقه ۴ رشت ۰۱۳-۳۳۵۷۱۸۳۹ رشت رشت – روبروی پمپ بنزین چومارسرا – شهرداری منطقه ی ۴ رشت
 شهرداری منطقه ۵ رشت ۰۱۳-۳۳۶۰۱۹۵۴ ۳۳۶۰۱۹۵۵ رشت رشت – فلکه ی گیل – روبروی پلو کبابی محمود – شهرداری منطقه ۵ رشت
 شهرداری رضوان شهر ۰۱۳-۴۴۶۲۲۱۱۸ ۴۴۶۲۲۱۲۵ رضوان شهر رضوانشهر – خیابان امام خمینی – شهرداری رضوانشهر
 شهرداری رودبار ۰۱۳-۳۴۶۲۵۲۰۶ ۳۴۶۲۵۲۰۸ رودبار رودبار – خیابان امام خمینی – منطقه ی بالا بازار – شهرداری رودبار
 شهرداری رودسر ۰۱۳-۴۲۶۲۲۰۲۹  رودسر رودسر – خیابان انقلاب – میدان شهرداری – شهرداری رودسر
 شهرداری سنگر ۰۱۳-۳۴۵۲۳۹۹۶ سنگر سنگر – مرکز شهر – خیابان امام خمینی – شهرداری سنگر
 شهرداری سیاهکل ۰۱۳-۴۲۳۲۸۰۳۵ ۴۲۳۲۸۰۳۷ سیاهکل سیاهکل – خیابان امام خمینی – شهرداری سیاهکل
 شهرداری شفت ۰۱۳-۳۴۷۸۲۳۳۲ شفت شفت – میدان انقلاب – شهرداری شفت
 شهرداری صومعه سرا ۰۱۳-۴۴۳۲۳۰۴۷ ۴۴۳۲۳۰۴۸ صومعه سرا صومعه سرا – خیابان طالقانی -شهرداری صومعه سرا
 شهرداری فومن ۰۱۳-۳۴۷۳۶۰۳۰ فومن فومن – میدان ولیعصر – شهرداری فومن 
 شهرداری کلاچای ۰۱۳-۴۲۶۸۳۱۳۲ کلاچای کلاچای – خیابان امام خمینی – روبروی کلانتری – شهرداری کلاچای
 شهرداری کوچصفهان ۰۱۳-۳۴۵۵۳۶۲۶ ۳۴۵۵۲۱۸۱ کوچصفهان کوچصفهان – میدان اصلی شهر – شهرداری کوچصفهان
 شهرداری کیاشهر ۰۱۳-۴۲۸۲۲۸۴۸ کیاشهر کیاشهر – میدان اصلی شهر – میدان ثارالله – خیابان امام خمینی – شهرداری کیاشهر
 شهرداری لاهیجان ۰۱۳-۴۲۲۳۴۷۲۱ ۴۲۲۳۴۷۲۲ لاهیجان معاونت عمرانی و اجرایی شهرداری : لاهیجان – میدان  انتظام – بلوار شهید انصاری