بازارهای استان گیلان

گردشگری کم شتاب در استان گیلان
دی ۱۱, ۱۳۹۷
گردشگری مذهبی گیلان
دی ۱۸, ۱۳۹۷

بازارها و مراکز خرید آستارا

 

 بازار بزرگ ساحلی آستارا آستارا روبروی پل فارابی
  مجموعه بازارهای نور آستارا مرکز شهر
  پاساژ ولیعصر آستارا خ شهید نادر حاجی عباسی (مرکز شهر)
  پاساژ سیدان آستارا روبروی بانک توسعه صادرات ایران شعبه آستارا
  پاساژ ایده آل آستارا خ نادر حاجی عباسی مجاورت پاساژ ولیعصر

بازارها و مراکز خرید آستانه اشرفیه

 بازار جلالیه آستانه اشرفیه میدان معین خ امام
  بازار بصیر آستانه اشرفیه خ سردار جنگل
  پاساژ ذرعی آستانه اشرفیه جنب حرم آقا سید جلال الدین اشرف
  پاساژ فاطمیه(طلا) آستانه اشرفیه جنب حرم آقا سید جلال الدین اشرف
  پاساژ نصر آستانه اشرفیه روبه روی حرم
  پاساژ شاهوی آستانه اشرفیه خ امام روبروی مرکز بهداشت
  دوشنبه بازار و پنجشنبه بازار آستانه اشرفیه بازار محلی هفتگی آستانه اشرفیه
  یکشنبه بازار آستانه اشرفیه بازار محلی هفتگی دستک
  سه شنبه بازار آستانه اشرفیه بازار محلی هفتگی دهشال
  شنبه بازار آستانه اشرفیه بازار محلی هفتگی تجن گوکه
  شنبه بازار آستانه اشرفیه بازار محلی هفتگی لسکوکلایه

بازارهای املش

 سه شنبه بازار

املش

بازار محلی هفتگی املش

  شنبه بازار املش

بازار محلی هفتگی رانکوه

بازار خشکبیجار

 

  دوشنبه و پنجشنبه بازار خشکبیجار بازار محلی هفتگی خشکبیجار

بازار چابکسر

  چهارشنبه بازار چابکسر بازار محلی هفتگی چابکسر

بازار خمام

  یکشنبه بازار خمام بازار محلی هفتگی خمام

بازار دیلمان

 

  سه شنبه بازار دیلمان بازار محلی هفتگی دیلمان
  چهارشنبه بازار دیلمان بازار محلی هفتگی پیرکوه

بازارهای رشت

  بازار پوشاک کیف و کفش رشت میدان شهرداری خ شیک
  بارار طلا فروشان رشت میدان شهرداری
  بازار ماهی فروشان رشت میدان شهرداری
  مطهری رشت خ مطهری
  تختی رشت خ تختی
  فلسطین رشت خ فلسطین
  مرکز خرید گلسار رشت خ گلسار
  سبزه میدان رشت سبزه میدتن
  پنجشنبه بازار رشت بازار محلی هفتگی شاقاجی
  شنبه بازار رشت بازار محلی هفتگی جورشر
  چهارشنبه بازار رشت بازار محلی هفتگی آقاسیدشریف

بازارهای رضوانشهر

  فروشگاه شهروند رضوان شهر خ امام روبروی درمانگاه شبانه روزی
  چهارشنبه بازار رضوان شهر بازار محلی هفتگی رضوانشهر
  چهارشنبه بازار رضوان شهر بازار محلی هفتگی پونل
  سه شنبه بازار رضوان شهر بازار محلی هفتگی پره سا

بازارهای رودبار

 

  دوشنبه و پنجشنبه بازار رودبار بازار محلی هفتگی رودبار
  چهارشنبه بازار رودبار بازار محلی هفتگی رستم آباد

بازارهای رودسر

  پاساژ دقتی رودسر خ امام جنب کفش ملی
  پاساژ آنتیک رودسر خ امام کوچه شهید هاشم پور
  پاساژ امانی رودسر خ امام جنب چهار راه ماهی فروشان
  پاساژ موسی پور رودسر خ امام جنب کوچه شهید زمانی جنب مسجد طالبزاده
  پاساژ رضازاده رودسر خ انقلاب نرسیده به دبیرستان توحید جنب کوچه شهید مدرس
  یکشنبه بازار رودسر بازار محلی هفتگی رودسر
  دوشنبه بازار رودسر بازار محلی هفتگی رحیم آباد

بازارهای سنگر

  دوشنبه بازار سنگر بازار محلی هفتگی سنگر

بازارهای سیاهکل

  دوشنبه و پنجشنبه بازار سیاهکل بازار محلی هفتگی سیاهکل
  چهارشنبه بازار سیاهکل بازار محلی هفتگی تازه آباد جنگاه

بازارهای شفت

  دوشنبه بازار شفت بازار محلی هفتگی ششفت
  یکشنبه بازار شفت بازار محلی هفتگی چوبر
  چهارشنبه بازار شفت بازار محلی هفتگی جیرده
  چهارشنبه بازار شفت بازار محلی هفتگی شیخ محله

بازارهای صومعه سرا

  یکشنبه بازار صومعه سرا بازار محلی هفتگی صومعه سرا
  پنجشنبه بازار صومعه سرا بازار محلی هفتگی تولم شهر(مرجقل)
  دوشنبه بازار صومعه سرا بازار محلی هفتگی گوراب زرمیخ
  دوشنبه بازار صومعه سرا بازار محلی هفتگی هندخاله
  پنجشنبه بازار صومعه سرا بازار محلی هفتگی نوخاله
  دوشنبه بازار صومعه سرا بازار محلی هفتگی ضیابر
  چهارشنبه بازار صومعه سرا بازار محلی هفتگی کسما
  پنجشنبه بازار صومعه سرا بازار محلی هفتگی طاهرگوراب
  سه شنبه بازار صومعه سرا بازار محلی هفتگی اباتر

بازارهای فومن

  سه شنبه بازار فومن بازار محلی هفتگی فومن
  شنبه بازار فومن بازار محلی هفتگی گوراب بس
  یکشنبه بازار فومن بازار محلی هفتگی گشت رودخان
  پنجشنبه بازار فومن بازار محلی هفتگی آلیان
  چهارشنبه بازار فومن بازار محلی هفتگی زیده
  چهارشنبه بازار فومن بازار محلی هفتگی نودهان

بازار کلاچای

  پنجشنبه بازار کلاچای بازار محلی هفتگی کلاچای

بازار کوچصفهان

  یکشنبه بازار و چهارشنبه بازار کوچصفهان بازار محلی هفتگی کوچصفهان

بازار کیاشهر

 

  چهارشنبه بازار کیاشهر بازار محلی هفتگی کیاشهر

بازار لاهیجان

  بازار روز شماره ۱ لاهیجان خ شهید کریمی چهارپادشاهان خ کاشف شرقی
  بازار روز شماره ۲ لاهیجان خ شهید کریمی چهارپادشاهان خ کاشف شرقی
  بازار روز شماره ۳ لاهیجان خ شهید کریمی چهارپادشاهان خ کاشف شرقی
  بازار پردسر لاهیجان چهارپادشاهان کاشف غربی
  پاساژ آصفی لاهیجان خ امام خمینی شهرداری سابق کوچه ملت
  پاساژ خیرخواه لاهیجان خ امام خمینی بعداز میدان شهدا
  پاساژ شهر سبز لاهیجان خ امام خمینی بعداز میدان شهدا
  پاساژ سینا لاهیجان میدان شهدا کوچه برق
  پاساژ سینا لاهیجان میدان شهدا کوچه برق کوچه بازار روز
  پاساژ محمودی لاهیجان میدان شهدا روبروی ایستگاه تاکسی میدان برق
  پاساژ ضمیریان لاهیجان میدان شهدا جیره سر قبل از میدان ممتاز
  خیابان شیشه گران (شهید رجایی) لاهیجان خ شیشه گران ( شهید رجایی)
  سه شنبه بازار لاهیجان بازار محلی هفتگی رودبنه
  شنبه و سه شنبه بازار لاهیجان بازار محلی شیخعلی کلایه

بازار لشت نشاء

  شنبه بازار و سه شنبه بازار لشت نشا بازار محلی هفتگی لشت نشا

بازار لنگرود

 

  شنبه بازار و سه شنبه بازار لنگرود بازار محلی هفتگی لنگرود
  دوشنبه بازار لنگرود بازار محلی هفتگی کومله
  شنبه بازار لنگرود بازار محلی هفتگی اطاقور
  جمعه بازار لنگرود بازار محلی هفتگی چمخاله
  جمعه بازار لنگرود بازار محلی هفتگی لات لیل

بازار لوشان

  شنبه بازار لوشان بازار محلی هفتگی لوشان

بازار ماسال

 

  شنبه بازار ماسال بازار محلی هفتگی ماسال

بازار منجیل

  یکشنبه بازار منجیل بازار هفتگی منجیل

بازار هشتپر

 

  پنجشنبه بازار هشتپر بازار هفتگی تالش
  شنبه بازار هشتپر بازار هفتگی اسالم
  دوشنبه بازار هشتپر بازار هفتگی لیسار
  چهارشنبه بازار هشتپر بازار هفتگی حویق
  یکشنبه بازار هشتپر بازار هفتگی خلیقه آباد

بازار بندرانزلی

  بازار کاسپین بندر انزلی نزدیک خ پاسداران
  بازار پردیس بندر انزلی ابتدای خ ورزش خ مطهری
  بازار ساحلی (آسیای میانه) بندر انزلی بندرانزلی
  بازار گیلار بندر انزلی بندرانزلی غازیان
  بازار سپه بندر انزلی میدان امام خ ابوذر غفاری
  شنبه بازار بندر انزلی بازار محلی هفتگی انزلی
  چهارشنبه بازار بندر انزلی بازار محلی هفتگی حسن رود
  دوشنبه بازار بندر انزلی بازار محلی هفتگی کپورچال

بازار شاندرمن

  پنجشنبه بازار شاندرمن بازار محلی هفتگی شاندرمن

بازار زیباکنار

  پنجشنبه بازار زیباکنار بازار محلی هفتگی زیباکنار

بازار شلمان

  دوشنبه بازار شلمان بازار محلی هفتگی شلمان