آدرس ادارات آموزش و پرورش استان گیلان

آدرس شهرداری‎های استان گیلان
دی ۵, ۱۳۹۷
گردشگری روستایی گیلان
گردشگری روستایی گیلان
دی ۸, ۱۳۹۷
عنوان تلفن شهر نشانی
 آموزش و پرورش آستارا ۰۱۳-۴۴۸۲۸۲۶۱ آستارا آستارا – خیابان فارابی جنب حلال احمر – اداره آموزش و پرورش آستارا
 آموزش و پرورش آستانه اشرفیه ۰۱۳-۴۲۱۲۲۲۲۳ ۴۲۱۲۲۲۲۵ آستانه اشرفیه آستانه اشرفیه – میدان امام حسین – خیابان فرهنگ – اداره آموزش و پرورش آستانه اشرفیه
 آموزش و پرورش اطاقور ۰۱۳-۴۲۵۸۳۵۲۵ – ۴۲۵۸۳۲۰۱ اطاقور لنگرود اطاقور
 آموزش و پرورش املش ۰۱۳-۴۲۷۲۲۵۴۵ ۴۲۷۲۲۵۴۶ املش املش – بعداز چهارراه پارک – خیابان شهید مفتح – اداره آموزش و پرورش املش
 آموزش و پرورش چابکسر ۰۱۳-۴۲۶۶۲۰۴۰ چابکسر چابکسر – خیابان وحدت اسلامی جنب بخشداری – اداره آموزش و پرورش چابکسر
 آموزش و پرورش خشکبیجار ۰۱۳-۳۴۴۶۰۰۱۴ ۳۴۴۶۰۰۱۶ خشکبیجار خشکبیجار – خیابان طالقانی – اداره آموزش و پرورش خشکبیجار
 آموزش و پرورش خمام ۰۱۳-۳۴۴۲۲۰۱۸ خمام خمام – جاده رشت انزلی – ابتدای ورودی خمام – اداره آموزش و پرورش خمام
 آموزش و پرورش دیلمان ۰۱۳-۴۲۴۸۲۳۰۴ ۴۲۴۸۲۳۰۲ دیلمان شهرستان سیاهکل – شهر دیلمان – آموزش و پرورش دیلمان
 آموزش و پرورش رحیم آباد ۰۱۳-۴۲۷۷۳۲۶۹ – ۴۲۷۷۳۲۶۸ رحیم آباد رودسر رحیم آباد
 آموزش و پرورش ناحیه ۲ رشت ۰۱۳-۳۳۲۴۲۱۵۶ رشت خیابان حاجی آباد – آموزش و پرورش ناحیه ۲ رشت
 آموزش و پرورش رشت ۰۱۳-۳۳۳۲۹۰۸۲ ۳۳۳۲۹۰۸۹ رشت رشت – خیابان امام خمینی – میدان فرهنگ – اداره کل آموزش و پرورش استان گیلان
 آموزش و پرورش ناحیه ۱ رشت ۰۱۳-۳۳۲۲۷۰۰۱ ۳۳۲۲۷۰۰۳ رشت رشت – بلوار زیاوری – آموزش و پرورش ناحیه ۱ رشت
 آموزش و پرورش رضوان شهر ۰۱۳-۴۴۶۲۲۵۴۹ ۴۴۶۲۲۵۴۶ رضوان شهر رضوانشهر – میدان نماز – خیابان امام – جنب مدرسه شهید راست روش – آموزش و پرورش رضوانشهر  
 آموزش و پرورش رودبار ۰۱۳-۳۴۶۲۲۲۳۶ ۳۴۶۲۲۲۳۷ رودبار رودبار – خیابان شهید سید یونس حسینی رودباری – پشت فرماندهی نیروی انتظامی – اداره آموزش و پرورش رودبار
 آموزش و پرورش رحمت آباد ۰۱۳-۳۴۶۸۲۳۹۳ رودبار رودبار رحمت آباد
 آموزش و پرورش عمارلو ۰۱۳-۳۴۶۱۴۳۹۳ رودبار رودبار- عمارلو
 آموزش و پرورش رودبنه ۰۱۳-۴۲۴۴۳۸۰۸ رودبنه لاهیجان رودبنه
 آموزش و پرورش رودسر ۰۱۳-۴۲۶۱۳۳۱۳ رودسر رودسر – خیابان شهدا – روبروی سپاه – اداره آموزش و پرورش رودسر
 آموزش و پرورش سنگر ۰۱۳-۳۴۵۲۲۲۰۰ سنگر سنگر – خیابان امام خمینی – بلوار امام رضا – جنب بانک ملی – کوچه ی آموزش و پرورش سنگر
 آموزش و پرورش سیاهکل ۰۱۳-۴۲۳۲۳۰۵۱ ۴۲۳۲۳۰۵۲ سیاهکل سیاهکل – جاده ازبرم – ابتدای روستای نمک رودبار – اداره آموزش و پرورش سیاهکل
 آموزش و پرورش شفت ۰۱۳-۳۴۷۸۲۵۱۴ ۳۴۷۸۲۵۱۵ شفت شفت – خیابان ولیعصر – روبروی آزمایشگاه قائم – اداره آموزش و پرورش شفت
 آموزش و پرورش صومعه سرا ۰۱۳-۴۴۳۲۲۰۶۸ ۴۴۳۲۲۰۶۹ صومعه سرا صومعه سرا – خیابان طالقانی – اداره آموزش و پرورش صومعه سرا
 آموزش و پرورش تولمات ۰۱۳-۴۴۳۲۲۰۶۹ صومعه سرا صومعه سرا تولمات
 آموزش و پرورش فومن ۰۱۳-۳۴۷۳۶۰۶۱ ۳۴۷۳۶۰۵۹ فومن فومن – خیابان امام خمینی – جنب پارک کودک – اداره آموزش و پرورش فومن
 آموزش و پرورش کلاچای ۰۱۳-۴۲۶۸۲۱۶۸ کلاچای کلاچای – خیابان جانبازان – تقاطع معلم – اداره آموزش و پرورش کلاچای
 آموزش و پرورش کوچصفهان ۰۱۳-۳۴۵۵۲۰۳۶ ۳۴۵۵۲۰۳۸ کوچصفهان کوچصفهان – مطهری غربی – ۲۰۰متر بعد از ورودی شهر – روبروی مدرسه ی فضل – ادارهی آموزش و پرورش کوچصفهان
 آموزش و پرورش کومله ۰۱۳-۴۲۵۷۲۰۳۰ – ۴۲۵۷۴۰۵۰ کومله لنگرود – کومله
 آموزش و پرورش کیاشهر ۰۱۳-۴۲۸۲۲۲۲۰ ۴۲۸۲۲۲۲۲ کیاشهر بندر کیاشهر – خیابان امام خمینی – میدان معلم – روبروی درمانگاه شماره ۲ – اداره آموزش و پرورش بندر کیاشهر
 آموزش و پرورش لاهیجان ۰۱۳-۴۲۲۳۳۰۸۵ لاهیجان لاهیجان – خیابان امام خمینی – اداره آموزش و پرورش لاهیجان
 آموزش و پرورش لشت نشا ۰۱۳-۳۴۴۰۲۴۵۱ لشت نشا لشت نشا – خیابان عطا فرین – خیابان معلم – اداره آموزش و پرورش لشت نشا
 آموزش و پرورش لنگرود ۰۱۳-۴۲۵۲۸۰۲۱ ۴۲۵۲۸۰۲۳ لنگرود لنگرود – سبزه میدان – جنب سپاه پاسداران – اداره آموزش و پرورش لنگرود
 آموزش و پرورش لوشان (کلیه آموزشی و پرورشی شهرستان لوشان تحت پوشش آموزش و پرورش رودبار می باشد.) ۰۱۳-۳۴۶۲۲۲۳۶ ۳۴۶۲۲۲۳۷ لوشان رودبار – خیابان شهید سید یونس حسینی رودباری – پشت فرماندهی نیروی انتظامی – اداره آموزش و پرورش رودبار
 آموزش و پرورش لولمان (کلیه امور آموزشی و پرورشی شهرستان لولمان تحت پوشش آموزش و پرورش کوچصفهان می باشد.) ۰۱۳-۳۴۵۵۲۰۳۶ ۳۴۵۵۲۰۳۸ لولمان کوچصفهان – خیابان مطهری غربی – ۲۰۰ متر بعد از ورودی شهر – روبروی مدرسه فضل – اداره آموزش و پرورش کوچصفهان
 آموزش و پرورش ماسال ۰۱۳-۴۴۶۶۵۰۵۹۰ ماسال ماسال – جاده رشت – نرسیده به میدان گاز – بین اداره برق و میدان گاز – اداره آموزش و پرورش ماسال
 آموزش و پرورش ماسوله (کلیه امور آموزشی و پرورشی ماسوله مربوط به آموزش و پرورش فومن می باشد.) ۰۱۳-۳۴۷۳۶۰۶۱ ۳۴۷۳۶۰۵۹ ماسوله فومن – خیابان امام خمینی – جنب پارک کودک- اداره آموزش و پرورش فومن
 آموزش و پرورش منجیل (کلیه آموزشی و پرورشی شهرستان منجیل مربوط به آموزش و پرورش رودبار می باشد.) ۰۱۳-۳۴۶۲۲۲۳۶ ۳۴۶۲۲۲۳۷ منجیل رودبار – خیابان شهید سید یونس حسینی رودباری – پشت فرماندهی نیروی انتظامی – اداره آموزش و پرورش رودبار
 آموزش و پرورش هشتپر ۰۱۳-۴۴۲۳۲۰۴۳ ۴۴۲۳۲۰۴۴ هشتپر هشتپر – خیابان امام خمینی – جنب بانک مرکزی – اداره آموزش و پرورش هشتپر
 آموزش و پرورش بندرانزلی ۰۱۳-۴۴۵۴۷۰۹۹ بندر انزلی بندرانزلی – میدان امام خمینی – خیابان مطهری – جنب سالن ورزش انصاری – اداره آموزش و پرورش بندر انزلی
 آموزش و پرورش شاندرمن (ماسال) ۰۱۳-۴۴۶۵۰۳۱۰ شاندرمن ماسال – شاندرمن – فلکه گاز – آموزش و پرورش شاندرمن
 آموزش و پرورش زیباکنار (کلیه امور آموزشی و پرورشی زیبا کنار تحت پوشش آموزش و پرورش لشت نشا می باشد.) ۰۱۳-۳۴۴۰۲۸۹۰ ۳۴۴۰۲۵۵۰ زیباکنار  خیابان عطا فرین – خیابان معلم – اداره آموزش و پرورش لشت نشا
 آموزش و پرورش شلمان (کلیه امور آموزشی و پرورشی شهرستان شلمان تحت پوشش آموزش و پرورش لنگرود می باشد.) ۰۱۳-۴۲۵۲۵۰۲۱ ۴۲۵۲۵۰۲۳ شلمان لنگرود – سبزه میدان – جنب سپاه پاسداران – اداره آموزش و پروش لنگرود
 آموزش و پرورش سراوان ۰۱۳-۳۴۵۵۳۰۱۲ ۳۴۵۵۳۰۱۳ سراوان سراوان – خیابان سید قطب الدین – تقاطع خیابان امام خمینی (ره)