اتاق بازرگانی استان گیلان

اتاق بازرگانی، صنایع و معادن استان گیلان:

هیات رییسه اتاق بازرگانی استان گیلان :

– رئیس: هادي تيزهوش تابان
– نايب رئيس اول: شجاع الدین بدری
– نايب رئيس دوم: جعفر ناصر پژوهش
– خزانه دار: حجت نقاش زادگان رشتی
– منشي : علیرضا صنعت کار
در جهان امروز ، تغييرات مداوم و بنيادي در همه عرصه ها از جمله بازارها در جريان است که رقابت را بسيار متلاطم و پيچيده مي سازد.اين تغيير و تحوالات خواه و ناخواه تآثيري بر حيات جوامع و سازمانهاي انساني باقي گذاشته و نيازمند اداره و بهره برداري مناسب به شيوه علمي و تجربي هستند . يکي از راهکارها و شيوه هاي موثر مواجه با تغييرات محيطي به ايجاد مزيت رقابتي پايدار تعيين هدف و هدف گذاري مي باشد که بايستي با بررســـي و در نظر گرفتن منابــع ، محــدوديت ها نقاط ضعف،قوت و فرصتها و تهديد هاي بيروني آن صورت پذيرد چيزي که بيش از همه جلوه ميکند ويژگيهاي امروز محيط بين الملل يعني تغيير تابنده و غير قابل پيش بيني بودن آينده آن است . هدف گذاري بايستي با در نظر گرفتن اين دو ويژگي صورت گيرد.بر اين اساس مي توان گفت اقتصاد ملي بيشتر تحت ثآثير متغيرهاي بيروني است و از اينروست که خصوصي سازي و توسعه آن در دستور دولت بر اساس برنامه سوم و چهارم توسعه اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي و برنامه چشم انداز بيست ساله توسعه کشور قرار گرفته است.
اتاق بازرگاني و صنايع و معادن کشور به عنوان نماينده بخش خصوصي بايستي پرچمدار تغيير و تحول و نوگرايي در ابعاد مختلف باد.در اين راستا اتاق بازرگانی استان گیلان تحول در سه بخش ذيل را دنبال ميکند:
١-تحول در ساختار
٢-تحول سازماني
٣-تحول در نيروي انساني
اتاق بازرگانی استان گیلان با جذب نيروهاي متخصص ، توسعه فن آوري اطلاعات، آموزش پرسنل و بکار گيري دانش مديريت منابع انساني به دنبال ايجاد تحول در نيروي انساني ، ايجاد ظرفيتهاي جديد و سپس تحول در ساختار و تشکيلات خود مي باشد. البته گامهايي نيز در اين خصوص برداشته شده است . برقراري ارتباط الکترونيکي با اعضاء – راه اندازي سايت اينترنتي- تهيه نرم افزارهاي لازم و تشويق پرسنل به يادگيري از آن جمله است.
هدف نهايي اين اتاق تحول و توسعه در سه بخش ياد شده فوق جهت پاسخگويي به همه نيازها از جمله توسعه روابط بين الملل – ايجاد و توسعه بازاريابي داخلي و خارجي -ايجاد و توسعه تحقيقات بازاريابي – تشکيل و توسعه کميسيونهاي تخصصي- جذب و توسعه فن آوري اطلاعات- جذب نيروهاي متخصص – بستر سازي تجارت الکترونيک در ابعاد داخلي- ايجاد و توسعه تجارت خارجه ميباشد.

خدمات اتاق

 • کارت بازرگانی و عضویت
 • گواهی مبدأ
 • مشاوره
 • شورای گفتگو
 • اتاق داوری

کمیسیون‌ها

 • کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی
 • کمیسیون صنایع و معادن
 • کمیسیون گردشگری و خدمات

تشکل‌های تحت پوشش

 • انجمن شرکت های صنعت پخش ایران
 • اتحادیه صادرکنندگان و بازرگانان
 • کانون زنان و بازرگان
 • کانون کارآفرینی
 • انجمن آزمایشگاه های همکار آزمون و کالیبراسیون
 • انجمن صادرکنندگان آستارا

خدمات غیر حضوری

 • ثبت نام کارت بازرگانی
 • سامانه راهنمای کارت بازرگانی
 • مشاوره اینترنتی
 • ثامانه ثبت شکایا