۰۳

دی ۳, ۱۳۹۷
کاروانسرای تی تی

کاروانسرای تی تی

دی ۳, ۱۳۹۷
حمام دیلمان

حمام دیلمان

حمام دیلمان کجاست؟ حمام دیلمان حمام تاریخی دیلمان در ۵۰ کیلومتری شهر سیاهکل و در ابتدای بافت شهری دیلمان در ارتفاع ۱۴۶۶ متر از سطح دریای آزاد و […]