۰۲

آبان ۲, ۱۳۹۷
روستای سرولات

روستای سرولات

روستای سرولات ؛ روستای سرسبز چابکسر روستای سرولات یکی از روستاهای زیبا و سرسبز شهر چابکسر است. به نوعی این روستا را شرقی ترین روستای استان […]
آبان ۲, ۱۳۹۷
قلعه گردن تول لات

قلعه گردن تول لات

قلعه گردن تول لات قلعه گردن تول لات یکی از مهم ترین قلعه های گیلان پس از قلعه رودخان است. این قلعه در منطقه ای زیبا […]
آبان ۲, ۱۳۹۷
جنگل نقله بر

جنگل نقله بر

جنگل نقله بر : جنگل سبز رودبار در میان جنگل های کوچک و بزرگ رودبار ، جنگل نقله بر به آن صورت که باید شناخته نشده […]