وسایل نقلیه موتوری و تریلر

وسایل نقلیه موتوری ، تریلر و نیمه تریلر در استان گیلان

ساخت وسایل نقلیه موتوری ، تریلر و نیمه تریلر یکی از صنایع استان گیلان می‌باشد. در زیر لیست واحدهای صنعتی مربوطه به تفکیک شهرستان آمده است.

ردیف

نام واحد

شهرستان

۱ اسحاق مصیبی آستارا
۲ كارخانه ماشين سازي بولر آستارا
۳ محمد صادق زاده آستارا

ردیف

نام واحد

شهرستان

۱ تجاري و صنعتي مثلث فن اوري سهامي خاص آستانه اشرفیه
۲ ماشين كاري قطعات خودرو لاهيجان سهامي خاص آستانه اشرفیه
۳ يوسف صنعت المثني آستانه اشرفیه

ردیف

نام واحد

شهرستان

۱ ارمین خودرو-مکمل بندر انزلی
۲ امید گیلان بندر انزلی
۳ برادران منادي بندر انزلی
۴ پالاد خزر منطقه آزاد انزلي – استجاري بندر انزلی
۵ تیمور برازنده بندر انزلی
۶ محمود وطن پرست قلعه جو بندر انزلی

ردیف

نام واحد

شهرستان

۱ احمد نجف‌پور تالش
۲ اكبر رحماني طولارود تالش
۳ سيد جواد پور صادقي تالش
۴ صفر قرباني و محمدقلي قلي زاده و حسين وطن پرست تالش
۵ گيلان لنت شمال تالش

ردیف

نام واحد

شهرستان

۱  منصور ناصری رشت
۲ اعظم تاج رسولی رشت
۳ اميد جعفري – استجاري رشت
۴ آرواند قريبي – ميل لنگ تراشي آرارات رشت
۵ آرين سونيك رشت
۶ پايا مدرن كاسپين رشت
۷ پاياكلاچ رشت
۸ تراشکاری دقیق شکوهی رشت
۹ تعاونی دیسک خودرو گیلان رشت
۱۰ توليدي بدنه سازي گيلان پوريا رشت
۱۱ توليدي و صنعتي روان كلاچ – سهامي خاص رشت
۱۲ جليل جلالي فرد رشت
۱۳ حسين شفقي رشت
۱۴ خانعلي يوسف زاده خانقاه رشت
۱۵ رسول مهمان‌دوست گوهری رشت
۱۶ رضا متانت گفتار رشت
۱۷ شمال موتور گيلان رشت
۱۸ صافی پیشتاز رشت
۱۹ علی اصغری ماتک رشت
۲۰ علی فروهر- رادیاتور محمد رشت
۲۱ غلام‌رضا حساس مقدم رشت
۲۲ غلامرضا محمدي پور رشت
۲۳ غلامرضا محمودي -انصاف نو رشت
۲۴ فرآوري و ساخت قطعات خودروي ايران رشت
۲۵ فومن پارت رشت
۲۶ فومن فيلتر سه گل رشت
۲۷ كوشا آسانبر ايرانيان رشت
۲۸ كوشا آسانبر ايرانيان رشت
۲۹ محمد رضازاده رشت
۳۰ محمد علي سلماني كويخي رشت
۳۱ منفرد شمال رشت
۳۲ موسي عفيفه ميشامنداني رشت
۳۳ نوين سخت فلز كاسپين – سهامي خاص رشت
۳۴ نيك فرد خزر رشت
۳۵ ويستا قطعه ايرانيان رشت

ردیف

نام واحد

شهرستان

۱ عبداله اسدی رضوانشهر

ردیف

نام واحد

شهرستان

۱ تعاونی پویا قطعه رودبار رودبار
۲ توليدي دو برار نوين خودرو گيلان رودبار
۳ توليدي صنعتي مارليك پيشران گيلان رودبار
۴ فرحناز اسودي ايلار رودبار
۵ توليدي صنعتي مارليك پيشران گيلان رودبار

ردیف

نام واحد

شهرستان

۱ سيد جلال حسيني شفت
۲ كيميا نورد شمال شفت

ردیف

نام واحد

شهرستان

۱ پیشگام موتور بندر صومعه‌سرا
۲ خليل امدادي صومعه‌سرا
۳ داود مهاجر حق پسند صومعه‌سرا
۴ آريا موتور شمال – رمضاني شيرتري صومعه‌سرا

ردیف

نام واحد

شهرستان

۱ تعاوني صافي گيلان راسن فومن

ردیف

نام واحد

شهرستان

۱ قطعات جلوبندي خودرو ايران – جايگزين لاهیجان

ردیف

نام واحد

شهرستان

۱ توليدي سكان صنعت پارس – سهامي خاص لنگرود
۲ توليدي سكان صنعت پارس – سهامي خاص لنگرود
۳ توليدي صنعتي منور خزر لنگرود
۴ حسين محمد جعفري لنگرودي لنگرود
۵ فاطمه بهزاد خوشگوئي لنگرود
۶ محمد رضا ملائي لنگرود
۷ موبندان ب ش ۳۰۲۴۷ م ۱۵/۱/۶۹ المثني لنگرود
۸ قطعه سازان جهان دوچرخ لنگرود