مراکز ورزشی ماسال و شاندرمن

اماکن ورزشی لنگرود
آبان ۲۷, ۱۳۹۷
گردنه حیران
گردنه حیران کجاست؟
آذر ۵, ۱۳۹۷

مراکز ورزشی ماسال و شاندرمن

شهر

عنوان پروژه

مدل بنای ورزشی

نوع بنای ورزشی

مالکیت

نوع زیربنا

آدرس

ماسال وشاندرمن

سالن چندمنظوره شاندرمن

سالنهای سقف بلند

تمرینی

سازمان تربیت بدنی

سرپوشیده

شاندرمن-سالن چندمنظوره

ماسال وشاندرمن

بانوان

سالنهای ورزشی (۲۵*۱۶)با محیط مشابه

چندمنظوره

سازمان تربیت بدنی

سرپوشیده

ماسال-سالن ورزشی بانوان

ماسال وشاندرمن

شاندرمن-  ماسال

سالنهای سقف بلند

تا۵۰۰ نفری

سازمان تربیت بدنی

سرپوشیده

ماسال-سالن ورزشی

ماسال وشاندرمن

دهیاری چاله سرا

زمینها و استادیومهای فوتبال

زمین چمن تمرینی

ادارات دولتی

روباز

شاندرمن- دهستان چاله سرا

ماسال وشاندرمن

سپاه

زمینهای ورزشی

چند منظوره

ادارات دولتی

روباز

ماسال- روبروی فرمانداری

ماسال وشاندرمن

آموزش وپرورش شاندرمن

سالن ورزشهای اختصاصی سقف کوتاه(۲۵*۱۶)

چندمنظوره

ادارات دولتی

سرپوشیده

شاندرمن-سالن چندمنظوره آموزش وپرورش

ماسال وشاندرمن

میلاد شاندرمن

سالن ورزشهای اختصاصی سقف کوتاه(۲۵*۱۶)

بیلیارد

بخش خصوصی

سرپوشیده

شاندرمن- داخل بازار- خ کارگر روبروی لوازم خانگی -داخل کوچه

ماسال وشاندرمن

شهید رامین امیری(چندسالن)

سالن ورزشهای اختصاصی سقف کوتاه(۲۵*۱۶)

چندمنظوره

بخش خصوصی

سرپوشیده

ماسال-بلوار بسیج-کمربندی ماسال به شاندرمن