مراکز ورزشی لاهیجان

مراکز ورزشی فومن
آبان ۲۷, ۱۳۹۷
اماکن ورزشی لنگرود
آبان ۲۷, ۱۳۹۷

مراکز ورزشی لاهیجان

شهر

عنوان پروژه

مدل بنای ورزشی

نوع بنای ورزشی

مالکیت

نوع زیربنا

آدرس

لاهیجان

سالن مهرلاهیجان

سالنهای سقف بلند

تمرینی

سازمان تربیت بدنی

سرپوشیده

لاهیجان- مجموعه ورزشی مهر

لاهیجان

زمین ورزشی کورنده لاهیجان

زمینهای ورزشی

طرح ضربتی روستائی

سازمان تربیت بدنی

روباز

لاهیجان- روستای کورنده

لاهیجان

زمین ورزشی کوه بنه

زمینها و استادیومهای فوتبال

زمین چمن تمرینی

سازمان تربیت بدنی

روباز

لاهیجان- روستای کوه بنه

لاهیجان

زمین روستای امام ده

زمینهای ورزشی

طرح ضربتی روستائی

سازمان تربیت بدنی

روباز

لاهیجان- روستای امام ده

لاهیجان

سالن رودبنه

سالنهای سقف بلند

تمرینی

سازمان تربیت بدنی

سرپوشیده

رودبنه- سالن ورزشی

لاهیجان

سالن ۴۰۰۰نفره لاهیجان

سالنهای سقف بلند

تا۳۵۰۰ نفری

سازمان تربیت بدنی

سرپوشیده

لاهیجان-مجموعه تختی- سالن۴۰۰۰نفره

لاهیجان

مجموعه  نخجیرکلایه

زمینهای ورزشی

طرح ضربتی روستائی  واستخر سرپوشیده

سازمان تربیت بدنی

روباز و سرپوشیده

لاهیجان- مجموعه نخجیرکلایه-زمین

لاهیجان

آهندان

سالنهای سقف بلند

تمرینی

سازمان تربیت بدنی

سرپوشیده

لاهیجان- روستای آهندان

لاهیجان

مجموعه ناصرکیاده

زمینها و استادیومهای فوتبال

زمین چمن تمرینی و سالن  تمرینی

سازمان تربیت بدنی

روباز و سرپوشیده

لاهیجان-بخش رودبنه – ناصرکیاده

لاهیجان

مجموعه تختی

زمینها و استادیومهای فوتبال

استادیوم فوتبال تا۵۰۰ نفری

سازمان تربیت بدنی

روباز

لاهیجان-زمین فوتبال۵۰۰نفری تختی

لاهیجان

سادات محله گل رودبار

زمینها و استادیومهای فوتبال

زمین چمن تمرینی

سازمان تربیت بدنی

روباز

لاهیجان-گلرودبار

لاهیجان

زمین روستای میان محله رودبنه

زمینها و استادیومهای فوتبال

زمین چمن تمرینی

سازمان تربیت بدنی

روباز

لاهیجان-رودبنه-زمین روستای میان محله

لاهیجان

کارگران اداره کارلاهیجان

سالنهای سقف بلند

تا۵۰۰ نفری

ادارات دولتی

سرپوشیده

لاهیجان

لاهیجان

شهید فارسی(آموزش وپرورش)

سالنهای سقف بلند

تمرینی

ادارات دولتی

سرپوشیده

لاهیجان- میدان ابریشم-جنب هنرستان سهروردی

لاهیجان

شهرداری

زمینها و استادیومهای فوتبال

زمین چمن تمرینی

ادارات دولتی

روباز

شهرداری

لاهیجان

دانشگاه آزاد

سالنهای سقف بلند

تا۵۰۰ نفری

ادارات دولتی

سرپوشیده

دانشگاه آزاد

لاهیجان

شهید علیدوست

سالنهای ورزشی (۲۵*۱۶)با محیط مشابه

چندمنظوره

ادارات دولتی

سرپوشیده

آموزش و پرورش

لاهیجان

ارم

سالن ورزشهای اختصاصی سقف کوتاه(۲۵*۱۶)

بیلیارد

بخش خصوصی

سرپوشیده

لاهیجان- خ امام- جنب بانک کشاورزی

لاهیجان

محمد

سالن ورزشهای اختصاصی سقف کوتاه(۲۵*۱۶)

چندمنظوره

بخش خصوصی

سرپوشیده

لاهیجان-خ شهدا-نرسیده به میدان گیل جنب سوپر مارکت جواد-پلاک۲۰

لاهیجان

نیرو

سالن ورزشهای اختصاصی سقف کوتاه(۲۵*۱۶)

چندمنظوره

بخش خصوصی

سرپوشیده

لاهیجان-بلوار وحدت-اول محله بوجایه

لاهیجان

اکسیژن

سالن ورزشهای اختصاصی سقف کوتاه(۲۵*۱۶)

چندمنظوره

بخش خصوصی

سرپوشیده

لاهیجان- پشت مسجد شعربافان سنگ مزار-پلاک۱۱