مراکز ورزشی فومن

اماکن ورزشی صومعه‌سرا
آبان ۲۷, ۱۳۹۷
مراکز ورزشی لاهیجان
آبان ۲۷, ۱۳۹۷

مراکز ورزشی فومن

شهر

عنوان پروژه

مدل بنای ورزشی

نوع بنای ورزشی

مالکیت

نوع زیربنا

آدرس

فومن

زمین خطیب گوراب فومن

زمینهای ورزشی

طرح ضربتی روستائی

سازمان تربیت بدنی

روباز

فومن- روستای خطیب گوراب

فومن

زمین ورزشی روستای خسرو آباد

زمینها و استادیومهای فوتبال

زمین چمن تمرینی

سازمان تربیت بدنی

روباز

فومن- روستای خسرو آباد

فومن

سالن شهرک امام

سالنهای سقف بلند

تمرینی

سازمان تربیت بدنی

سرپوشیده

فومن- سالن شهرک امام

فومن

زمین فوتبال روستای دارباغ

زمینها و استادیومهای فوتبال

زمین خاکی تمرینی

سازمان تربیت بدنی

روباز

فومن- دهستان گشت- روستای دارباغ

فومن

رودپیش

زمینها و استادیومهای فوتبال

زمین چمن تمرینی

سازمان تربیت بدنی

روباز

رودپیش

فومن

گشت

سالنهای سقف بلند

تمرینی

سازمان تربیت بدنی

سرپوشیده

فومن-گشت سالن ورزشی رزمی

فومن

کمامردمخ

زمینها و استادیومهای فوتبال

جایگاه تماشاچی

سازمان تربیت بدنی

روباز

فومن-کمامردمخ

فومن

لولمان

زمینها و استادیومهای فوتبال

زمین خاکی تمرینی

سازمان تربیت بدنی

روباز

فومن-لولمان استادیوم فوتبال

فومن

سنگ بیجار

سایر

مجموعه ورزشی

سازمان تربیت بدنی

سرپوشیده

فومن-مجموعه ورزشی سنگ بیجار

فومن

تختی

سالنهای ورزشی (۲۵*۱۶)با محیط مشابه

چندمنظوره

سازمان تربیت بدنی

سرپوشیده

فومن-سالن کشتی تختی

فومن

ماسوله

سالنهای ورزشی (۲۵*۱۶)با محیط مشابه

چندمنظوره

سازمان تربیت بدنی

سرپوشیده

فومن-ماسوله سالن ورزشی

فومن

هلال احمر

سالن ورزشهای اختصاصی سقف کوتاه(۲۵*۱۶)

چندمنظوره

ادارات دولتی

سرپوشیده

فومن-خ سردارجنگل-جنب سینماطلوع

فومن

آموزش وپرورش

سالنهای ورزشی (۲۵*۱۶)با محیط مشابه

چندمنظوره

ادارات دولتی

سرپوشیده

آموزش و پرورش

فومن

اندیشه

سالنهای ورزشی (۲۵*۱۶)با محیط مشابه

چندمنظوره

بخش خصوصی

سرپوشیده

فومن- خ بهشتی- بعد از پمپ بنزین

فومن

کادوس

سالن ورزشهای اختصاصی سقف کوتاه(۲۵*۱۶)

بیلیارد

بخش خصوصی

سرپوشیده

فومن- میدان امام جنب گرمابه عارف