مراکز ورزشی رودسر

روستای سرولات
روستای سرولات
آبان ۲, ۱۳۹۷
اماکن ورزشی رشت
آبان ۲۷, ۱۳۹۷

لیست مراکز ورزشی رودسر

شهر

عنوان پروژه

مدل بنای ورزشی

نوع بنای ورزشی

مالکیت

نوع زیربنا

آدرس

رودسر

زمین ورزشی ناصرسرا

زمینها و استادیومهای فوتبال

زمین خاکی تمرینی

سازمان تربیت بدنی

روباز

رودسر- زمین ورزشی ناصر سرا

رودسر

زمین ورزشی زاهدمحله چابکسر

زمینها و استادیومهای فوتبال

زمین چمن تمرینی

سازمان تربیت بدنی

روباز

رودسر- چابکسر- زمین زاهدمحله

رودسر

کلاچای(بانوان)

سالنهای سقف بلند

تمرینی

سازمان تربیت بدنی

سرپوشیده

کلاچای-سالن بانوان

رودسر

شهدای جنیدی

زمینها و استادیومهای فوتبال

زمین چمن تمرینی

سازمان تربیت بدنی

روباز

رودسر- زمین ورزشی شهدای جنیدی

رودسر

زمین ورزشی نعمت سرا

زمینها و استادیومهای فوتبال

زمین چمن تمرینی

سازمان تربیت بدنی

روباز

نعمت سرا

رودسر

سیاهکلرود

سالنهای سقف بلند

تمرینی

سازمان تربیت بدنی

سرپوشیده

رودسر-سیاهکلرود سالن ورزشی

رودسر

درگاه

سالنهای ورزشی (۲۵*۱۶)با محیط مشابه

رزمی

سازمان تربیت بدنی

سرپوشیده

رودسر-درگاه سالن رزمی

رودسر

صحنه سرا

زمینها و استادیومهای فوتبال

زمین خاکی تمرینی

سازمان تربیت بدنی

روباز

رودسر- صحنه سرا زمین فوتبال

رودسر

رحیم آباد

سالنهای سقف بلند

تمرینی

سازمان تربیت بدنی

سرپوشیده

رودسر-سالن ورزشی رحیم اباد

رودسر

واجارگاه

زمینها و استادیومهای فوتبال

زمین چمن با پیست دوومیدانی

سازمان تربیت بدنی

روباز

رودسر-واجارگاه زمین فوتبال(زمین فوتبال مریم دشت)

رودسر

شهیدقاسمی

زمینها و استادیومهای فوتبال

استادیوم فوتبال تا ۵۰۰۰ نفری

سازمان تربیت بدنی

روباز

رودسر-زمین فوتبال شهیدقاسمی

رودسر

ایستگاه نجات غریق

ورزشهای آبی روباز

نجات غریق

سازمان تربیت بدنی

روباز

رودسر-ایستگاه نجات غریق

رودسر

واجارگاه

سالنهای سقف بلند

تا۵۰۰ نفری

سازمان تربیت بدنی

سرپوشیده

رودسر-واجارگاه سالن ورزشی

رودسر

صمدپور

سالنهای سقف بلند

تا۵۰۰ نفری

سازمان تربیت بدنی

سرپوشیده

سالن ورزشی-رحیم اباد

رودسر

کلاچای

سالنهای ورزشی (۲۵*۱۶)با محیط مشابه

چندمنظوره

سازمان تربیت بدنی

سرپوشیده

کلاچای-سالن شهداء

رودسر

تختی

سالنهای ورزشی (۲۵*۱۶)با محیط مشابه

چندمنظوره

سازمان تربیت بدنی

سرپوشیده

رودسر-سالن کشتی

رودسر

شهیدانصاری

سالنهای سقف بلند

تا۵۰۰ نفری

سازمان تربیت بدنی

سرپوشیده

رودسر-سالن ۳۰۰نفری شهیدانصاری

رودسر

گیلک جان

زمینها و استادیومهای فوتبال

زمین چمن تمرینی

سازمان تربیت بدنی

روباز

بخش مرکزی رودسر روستای گیلک جان

رودسر

آزادی

زمینها و استادیومهای فوتبال

زمین چمن با پیست دوومیدانی

ادارات دولتی

روباز

شهرداری

رودسر

آموزش وپرورش

سالنهای ورزشی (۲۵*۱۶)با محیط مشابه

چندمنظوره

ادارات دولتی

سرپوشیده

آموزش و پرورش

رودسر

دوچوب

سالن ورزشهای اختصاصی سقف کوتاه(۲۵*۱۶)

بیلیارد

بخش خصوصی

سرپوشیده

کلاچای خ امام کوچه وادی

رودسر

اقبال

سالنهای ورزشی (۲۵*۱۶)با محیط مشابه

چندمنظوره

بخش خصوصی

سرپوشیده

رودسر- خ شهید جاویدان

رودسر

پوریای ولی

سالنهای ورزشی (۲۵*۱۶)با محیط مشابه

چندمنظوره

بخش خصوصی

سرپوشیده

رودسر-خ شهدا-جنب مخابرات

رودسر

آرش

سالن ورزشهای اختصاصی سقف کوتاه(۲۵*۱۶)

چندمنظوره

بخش خصوصی

سرپوشیده

رودسر-خ انقلاب-کوچه شهید اسدخواه