مراکز ورزشی تالش

مراکز ورزشی بندر انزلی
آبان ۲۷, ۱۳۹۷
اماکن ورزشی رضوانشهر
آبان ۲۷, ۱۳۹۷

مراکز ورزشی تالش

شهر

عنوان پروژه

مدل بنای ورزشی

نوع بنای ورزشی

مالکیت

نوع زیربنا

آدرس

تالش

سالن جوکندان تالش

سالنهای سقف بلند

تمرینی

سازمان تربیت بدنی

سرپوشیده

تالش- روستای جوکندان-

تالش

زمین روستای کشلی

زمینهای ورزشی

طرح ضربتی روستائی

سازمان تربیت بدنی

روباز

تالش-روستای کشلی

تالش

روستای خطبه سرا

زمینهای ورزشی

طرح ضربتی روستائی

سازمان تربیت بدنی

روباز

تالش -روستای خطبه سرا

تالش

سالن ۱۲۰۰ نفری

سالنهای سقف بلند

تا۲۰۰۰ نفری

سازمان تربیت بدنی

سرپوشیده

تالش- سالن۱۲۰۰نفری

تالش

لمرسفلی اسالم

زمینها و استادیومهای فوتبال

زمین چمن تمرینی

سازمان تربیت بدنی

روباز

اسالم- روستای لمر سفلی

تالش

تالش-خاله سرا ۵۷بالامیانده

زمینها و استادیومهای فوتبال

زمین خاکی تمرینی

سازمان تربیت بدنی

روباز

تالش- روستای خاله سرا ۵۷بالامیانده

تالش

قلعه بین لیسار

زمینها و استادیومهای فوتبال

زمین چمن تمرینی

سازمان تربیت بدنی

روباز

تالش- قلعه بین لیسار

تالش

داوان

سالنهای سقف بلند

تمرینی

سازمان تربیت بدنی

سرپوشیده

تالش- لیسار- روستای داوان

تالش

سیدنیکی

سالنهای سقف بلند

تمرینی

سازمان تربیت بدنی

سرپوشیده

تالش-سالن سیدنیکی

تالش

شهیدزمانیان

سالنهای سقف بلند

تمرینی

سازمان تربیت بدنی

سرپوشیده

تالش سالن شهیدزمان?ان

تالش

للکی محله

زمینها و استادیومهای فوتبال

زمین خاکی تمرینی

سازمان تربیت بدنی

روباز

تالش-چوبر للکی محله

تالش

مجموعه پوریای ولی

سالنهای ورزشی (۲۵*۱۶)با محیط مشابه

کشتی و استادیوم فوتبال تا ۵۰۰۰ نفری

سازمان تربیت بدنی

سرپوشیده و روباز

تالش-سالن کشتی پوریای ولی

تالش

هشتپر

سالن ورزشهای اختصاصی سقف کوتاه(۲۵*۱۶)

وزنه برداری

سازمان تربیت بدنی

سرپوشیده

تالش-سالن وزنه برداری

تالش

هنرستان شهیدرجایی آموزش وپرورش

زمینهای ورزشی

چند منظوره

ادارات دولتی

روباز

تالش- هنرستان شهیدرجایی

تالش

شهرداری

زمینهای ورزشی

چند منظوره

ادارات دولتی

روباز

تالش- بلوار سیدنیکی-روستای راهنما محله- زمین والیبال شهرداری

تالش

شهرداری

زمینها و استادیومهای فوتبال

زمین چمن تمرینی

ادارات دولتی

روباز

روستای راهنما محله تالش

تالش

مجموعه آموزش وپرورش

زمینها و استادیومهای فوتبال

زمین چمن تمرینی و سالن کشتی و…

ادارات دولتی

روباز و سرپوشیده

آموزش و پرورش

تالش

شهدای خلیفه آباد(زمین چمن مصنوعی)

زمینهای ورزشی

چند منظوره

بخش خصوصی

روباز

تالش- خلیفه آباد خ جلال آل احمد – جنب مزارشهدا- زمین چمن مصنوعی

تالش

سالار

سالن ورزشهای اختصاصی سقف کوتاه(۲۵*۱۶)

بیلیارد و بولینگ

بخش خصوصی

سرپوشیده

تالش- بلوار ولیعصر- جنب ایران خودرو

تالش

هما (دفترباشگاه)

سالن ورزشهای اختصاصی سقف کوتاه(۲۵*۱۶)

چندمنظوره

بخش خصوصی

سرپوشیده

تالش- خ شهیدرجایی- خ وظیفه

تالش

پویاورزان

سالن ورزشهای اختصاصی سقف کوتاه(۲۵*۱۶)

بدنسازی

بخش خصوصی

سرپوشیده

تالش- بلوار ولیعصر- روبروی هلال احمر